burun törpületme

Burun Törpületme Ameliyatı Hakkında

21 Mayıs 2016

Burun sırtındaki kemerler çok aşırı değilse, klasik burun ameliyatlarında kemiğin bir keski, elektrikli bir kesici veya ultrasonik bir cihazla alınması yerine bir aşındırıcı törpü ile alınabilir. Halk arasında, burun törpüsü olarak adlandırılan bu işlem, burun sırtındaki çıkıntıyı, düzensizlikleri gidermek için sık kullanılan bir uygulamadır.

Bu işlemle burunda elde edilebilecek değişiklikler sınırlıdır. Örneğin, tümüyle eğri bir burun böyle bir yöntemle düzeltilemez.

İlgili konu: Burun Estetiği Ameliyatlarında Yaşın Önemi

Burun ameliyatlarından sonra oluşan bazı sorunlar, burun sırtında çöküntü ve düzensizlikler veya çıkıntılar zaman zaman görülebilir. Bunların bir kısmı cerrahi hatalardan kaynaklanabileceği gibi, bir kısmı burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci ile ilintili olabilir. Dünyada, genel olarak kabul edilen; burun estetiği ameliyatlarından sonra %5 olguda küçük revizyonların yapılması ihtimalidir. Eğer oran daha yüksekse, genellikle cerrahi teknik ile ilgili bir gözden geçirme gerekir.

Burun ameliyatlarından sonra revizyon ihtimalini azaltmak için cerrahların arayışları arasında, burun sırtındaki kemerin daha kontrollü bir şekilde azaltılması amacıyla burun törpüleri ön plana çıkmıştır. Zaman alan bir işlem olabilmekle birlikte revizyon oranını azaltan bir teknik olduğu söylenebilir.