Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarındaki Artış

Amerikan Plastik Cerrahi Derneği’nin verileri 2016 yılında, Amerika’da cinsiyet değişikliği ameliyatlarında %23 düzeyinde bir artışı gösterdi. Bu, yaklaşık bir yılda 2300 cinsiyet değişikliği anlamına geliyor. Bu ameliyatlar sadece cinsiyet organı ameliyatları ile sınırlı değil. Yüz, vücut ve göğüste yapılan ameliyatlar da bu çerçeve içinde ele alınıyor.

Bu ameliyat ve uygulamalar aynı zamanda farklı disiplinlerden doktorların bir arada çalışmasını gerektiriyor. Hormon tedavileri, ürolojik girişimler, psikolojik destek tedavileri branşlar arası işbirliği ile sağlanıyor.

İlgili konu: Rekonstrüktif Cerrahi Nedir, Neleri Kapsar?

Bu artışın nedenleri arasında, önceleri cinsiyet değiştirmek isteyen bireylere yönelen ayrımcı tutum ve şiddetin giderek daha büyük kesimlerce kabule yöneldiği, bazı uygulamaları sigorta şirketlerinin kapsam içine aldığı söylenebilir.

Psikiyatristlerin önemle üstünde durduğu bir nokta; cinsiyet değişimi sürecinde olan kişilere, arkadaşlarının, tanıdıklarının cinsel organları ile ilgili bir ameliyat geçirip geçirmediklerini sormamalarının daha doğru olduğu. Bunu, bir topluluk içinde herhangi birine “senin cinsel organının görünümü nasıl” diye sormaktan bir farkı olmadığı ve bunun kişinin doktoru veya romantik bir ilişki içindeki biri olmadıkça sorulamayacağı vurgulanıyor.

Farklı bir cinsiyeti yaşamak olarak adlandırılan ve “transgender” olarak adlandırılan durumun çok daha kapsamlı bir konu olduğu, sadece cinsel organ değişikliği ile sınırlı olmadığı, bazı kişilerin bu ameliyatı çok gerekli görürken bazıları için hiç önemli olmadığı belirtiliyor.

Aşırı Kilo Kaybından Sonra Yapılan Vücut Şekillendirme Ameliyatları

Aşırı kilo veren kişilerde deri gevşekliği ve sarkıklığı kaçınılmazdır ve vücut şekillendirme ameliyatları çözüm olarak uygulanır. Bu ameliyatların hastanın psikososyal yaşamına etkileri çok iyi bilinmemektedir.

Bu özelliklere sahip 43 hastada yapılan bir çalışmada, sosyal hayatlarında belirgin iyileşme, iş performanslarında artış ve seksüel aktivitelerinde iyileşme görüldü. Hastaların yarısında ameliyat öncesi depresyon görülürken, ameliyat sonrası ise sadece %2 depresyona rastlanmıştır. Ameliyat sonrası hasta memnuniyeti %70’ler civarında bulunmuştur.

İlgili konu: Hızlı Kilo Verince Oluşan Sarkık Meme İçin Ameliyat

Aşırı kilo verilmesini takiben vücut şekillendirme ameliyatlarında hem psikolojik hem de sosyal açıdan hastanın yaşamında önemli bir fayda görülmektedir.

Aşırı kilolu hastalar, şeker, tansiyon yüksekliği, yağ oranlarında artış gibi birçok sağlık sorununa adaydırlar. Ayrıca kilolu kişilerin imajları ile ilgili olumsuz algıları onları izole ve deprese etmeye yetmekte ve güven kaybına yol açmaktadır. Genel sağlık sorunları yüzünden bu kişilerin kilo vermeleri özendirilmektedir. Kilo kaybı sağlık durumlarını düzeltirken, bariatrik cerrahi yapılanlarda tip 2 diabette düzelme %80’e ulaşmıştır.

Zayıflamanın yaratacağı fiziksel sorunlar vücut şekillendirme ameliyatları ile giderilebilmektedir. Hem sağlık hem de görünüm açısından aşırı kilolu insanların zayıflamaları özendirilmelidir.

Labiaplasti Nedir, Kadınlar Neden Labiaplasti İster?

Bu işleme karşı olanlar olmasına rağmen, labiaplasti (genital bölgede iç dudakların küçültülmesi) giderek popülaritesi artan bir estetik ameliyattır. Labiaplasti ameliyatının neden arzu edildiği bilinmemektedir ve cerrahların bir kısmının bu işleme karşı olmaları nedeniyle ameliyata erişim sınırlıdır.

50 hastayı içine alan bir çalışmada, bu işlemi isteyenlerin ortalama yaşı 33 olarak tespit edilmiştir. Bu kişilerin yarıdan fazlası hayatlarında daha önce en az bir kez doğum yapmış kişilerdir ve çoğu yaşlandıkça labialarının uzadığını ve uzamanın daha çok iki taraflı olduğunu belirtmişlerdir.

İlgili konu: Vajinismus Estetik Ameliyat ile Geçirilebilir mi?

Hastalara şikayetleri sorulduğunda alınan cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla cinsel ilişki sırasında sıkışma, dar pantolonlarla rahat edememe, labiada katlanma, spor giysileri ve bikini ile labianın görünmesinden şikayetçi olmaları başı çekmektedir. Ayrıca yaklaşık yarısı cinsel ilişki sırasında ağrıdan şikayetçi olmuştur ve görünüşünden bağımsız olarak hastaların yarısı kendilerine güvende eksiklik ve eşlerine karşı çekici olmadıklarını düşündüklerini söylemişlerdir.

Labiaplasti için başvuran hastalarda hem fiziksel, hem de görünüşle ilgili sorunlardan bahsedilebilir. Yararlı olabilmek için hastaları bu perspektifi göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta şikayetlerinin doktorlar tarafından bilinmesi ve çözüm için anlayışla yaklaşılması gerekir.

Ameliyat sonrası hasta tatmininin yüksek olması, komplikasyonların düşüklüğü nedeniyle, bu çok sorgulanan ve bazen karşı olunan ameliyat konusunda bir anlayış değişikliği zamanının geldiği söylenebilir.