meme kanseri sonrasi meme onarimlarinda komplikasyon

Meme Kanseri Sonrasi Meme Onarımlarında Komplikasyon Oranı Yaş İlerledikçe Artıyor

24 Eylül 2019

Çok merkezli bir çalışma sonucuna göre 65 yaşın üstündeki kadınlarda, gençlere kıyasla meme kanseri sonrası yapılan meme onarımlarında daha çok komplikasyona rastlanıyor.

Mayo Kliniğin çalışmasında, 65 yaşın altında mastektomi yapılan hastaların %78’i meme onarımı olurken, 65 yaşının üstünde bu oranın %28 olduğu saptandı. 65 yaşın üzerinde meme onarımı yapılacak grubun oldukça dikkatli seçildiğini ortaya koyan bu istatistiğe ragmen, 65 yaşın üstünde rastlanan komplikasyon oranları oldukça yüksek bulundu.

Mastektomi sonrası hemen yapılan meme onarımları yaşam kalitesini ve beden algısını olumlu yönde etkilese de 65 yaşın üzerinde mastektomiden sonra hemen meme onarımı yaptıran kadınların oranı altıda birdir.

İlgili konu: Mastektomi (Memenin Alınması) Sonrasında Onarımın Geciktirilmesi

Çalışmada incelenen hasta sayısı 1698, 65 yaşının üstünde olanların sayısı ise yaklaşık 400 olmuştur.

Sadece mastektomi yapılan kişilerde, 65 yaşının üstünde ve altında olanlarda komplikasyon oranları arasında ciddi bir fark görülmedi. Buna karşın meme onarımı yapıldığında ileri yaşta olanlarda komplikasyon oranı 2 kat daha fazla saptandı. Bazı komplikasyonlarda örneğin hematom görülmesinde bu oran 5 katına ulaştı.

Bu bilgiler ışığında, ileri yaşlarda mastektomi yapılacak hastalara yeniden meme onarımı konusunda bilgi verirken, bu detayların anlatılması ve kararlarını verirken komplikasyon oranlarını göz önünde bulundurmaları gereğini vurgulamak yerinde olur.