YAYINLAR - Ulusal Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1.Kuran,B.,Kuyrukçuoğlu,A.,Kuran,İ.: Spinal kord yaralanmaları sonrası gelişen bası yaralarının tedavisinde TENS uygulaması. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi. 14:13,1990.
 • 2.Kuran,B.,Kuran,İ.,Alpay,U.,Buluş,H.,Boneval,F.: Bir olgu nedeniyle ekstansör tendon yaralanmalarında erken mobilizasyon. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi. XV(4),212,1991.
 • 3.Kuran,İ.,Aydın,H.,Keskin,N.: Slayt arşivlemesinde kullandığımız yöntem. Klinik Gelişim. 4:1056,1991.
 • 4.Kuran,I.,Kut,H.,Usta,A.: A cadaveric study with technovit vital dye:the arterial blood supply and the rotational arch of masseter and temporalis muscle. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 25:35,1992.
 • 5.Aydin,H.,Kuran,I.: Elimination of a giant pigmented nevus using tissue expansion. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 25:135,1992.
 • 6.Kuran,İ.,Alpay,U.,Aydın,H.: İnverted nipple sadece estetik bir sorun mudur? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:44,1992.
 • 7.Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Aydın,H.: Tek taraflı dudak yarığına bağlı burun deformitelerinin sekonder düzeltilmesinde yeni bir teknik:Açık ters U insizyon tekniği. Klinik Gelişim. 5:1904,1992.
 • 8.Aydın,H.,Keskin,N.,Kuran,İ.,Kuran,B.,Buluş,H.: Fleksör tendon onarım sonuçlarının total aktif hareket ölçümlerine göre değerlendirilmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 26:270,1992.
 • 9.Kuran,B.,Kuran,İ.,Aydın,H.: Digital sinir kesisi nedeniyle ameliyat edilmiş olgularda duyu değerlendirilmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 27:104,1993.
 • 10.Aydın,H.,Kuran,I.: Reconstruction of big toe dorsum with fascial flap. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 27:45,1993.
 • 11.Kuran,İ.,Borataç,Ü.,Tatlıdede,S.,Aydın,H.: Önkol ve elin yumuşak doku defektlerinde kayma yüzeyi sağlayan flepler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 27:15,1993.
 • 12.Kuran,B.,Kuran,İ.,Agar,Y.,Boneval,F.: Romatoid artritte el deformitelerinin dağılımı ve kavrama gücü ile ilişkisi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 4(3):160,1993.
 • 13.Korkut,T.,Aytekin,A.,Kuran,İ.,Baş,L.: Ayaktaki staz ülserlerinin tedavisinde subfasiyal ven ligasyonu ile birlikte deri grefti uygulaması. Türk Plastik Cerrahi Derneği Dergisi. 1:3,201,1993.
 • 14.Ozsoy,Z.,Aydin,H.,Kuran,I.,Keskin,N.: The results of the open rhinoplasty technique with cartilage suspension in the treatment of congenital nasal deformities. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 27:45,1994.
 • 15.Kuran,İ.,Özcan,H.,Kuran,B.,Aydın,H.: Periferik sinir onarımında cerrahi teknik seçimi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 29:37,1995.
 • 16.Hiçdönmez,T.,Kuran,İ.,Kaya,A.,Türe,U.,Kılınçoğlu,B.,Aydın,Y.: Kraniofasiyal Z plasti uygulanan bikoronal ve sagital sütur sinostozu:İki olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Yayın Organı. Nisan,1995.
 • 17.Usta,A.,Kuran,İ.,Yüceyaltırık,A.: Lingula mandibulae foramen mandibula için her zaman bir topografik referans değildir. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 60:2,1997.
 • 18.Özçelik,D.,Borataç,Ü.,Kuran,İ.,Baş,L.: Alt ekstremite defektlerinin tedavisinde serbest flepler ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılması. Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica. 31:124-128,1997
 • 19.Kuran,İ.,Turan,T.,Sakinsel,A.,Baş,L.: Segmenter ulnar arter defektli kontraktür açılmasında flow-through serbest önkol flebi ile onarım. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 4:2,1997.
 • 20.Özçelik,D.,Kuran,İ.,Turan,T.,Sade,Ç.,Baş,L.: Ekstravazasyona bağlı doku yaralanmalarına yaklaşım. Türk Onkoloji Dergisi. 13:97,1998.
 • 21.Karasoy,A.,Sakinsel,A.,Gözü,Kuran,İ.,Baş,L.: Acil el yaralanmalarında deneyimlerimiz. Ulusal Travma Dergisi, 4:265,1998.
 • 22.Özçelik,D., Kuran,İ.,Karasoy,A.,Hacıkerim,S.,Baş,L. : Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği mikrocerrahi kursu değerlendirme anketi sonuçları. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 8 :42, 2000.
 • 23.Karasoy,A.,Gözü,A.,Kuran,İ.,Baş,L,Sakız,D.,Sungun,A.: Kısmi kalınlıklı deri grefti donör alanının iyileşmesinde şeffaf örtü ve rifamisinli tüllegrassın karşılaştırılması. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 8 :28,2000.
 • 24.Kuran,İ.,Karasoy,A.,Turan,T.,Tosun,U.,Baş,L.: İki parmağı ampute elin rekonstrüksiyonunda on-top plasti tekniğinin kullanılması. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 8:194-199,2000.
 • 25.Sade,Ç.,Kuran,İ.,Arı,C.,Karasoy,A.,Baş,L.: Tessier sınıflamasına göre No:7 sol unilateral fasyal yarık olgusu. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 9:37-39,2001.
 • 26.Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Turgut,G.,Sade,Ç.,Baş,L.: Göz kapağı çevresinde laser yardımıyla yapılan gençleştirici işlemler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,9:82,2001.
 • 27.Tatlıdede,S.,Karasoy,A.,Kurt,A.,Kuran,İ.,Sade,Ç.,Baş,L.: Baluster entrapment injury. Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery. 8:31-34, 2002
 • 28.Ozcelik,D.,Kuran,I.,Sade,C.,Turan,T.,Bas,L.: Deep lipoma in an unusual localization: First web space of the hand:Two case report, Turkish Journal of Hand and Microsurgery. 8:38-41,2002.
 • 29.Turgut,G.,Gönen,E.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Kötü işlevli ciddi doğumsal ptozis olgusunda anterior levatör rezeksiyonla düzeltim: olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 11:206,2003.
 • 30.Karasoy,A.,Tosun,U.,Hüthüt,İ.,Uğurlu,K.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.,Baş,L.,Aksakal,Ö.: İleri evre baş-boyun tümörlerimizin retrospektif analizi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 12:13,2004.
 • 31.Tatlıdede,S.,Tosun,U.,Karasoy,A.,Turgut,G.,Kuran,İ.,Yaşaroğlu,M.,Çoşgun,H.,Doğusoy,I.: Kas flebi ve polipropilen mesh ile onarım uyguladığımız tam katlı göğüs duvar defektli olgularımız. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 12:34,2004.
 • 32.Tümerdem,B.,Kuran,İ.: Enoftalminin düzeltilmesi için alternatif bir yaklaşım: Derin lateral orbital girişimi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Derisi. 16:189,2006.