YAYINLAR - Ulusal Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 1. Çokneşeli,B.,Çetinkale,O.,Kuran,İ.: Bir Nager Akrofasiyal Dizostoz olgusu. X.Milli Türk Ortopedi Kongresi, Mersin,1987.
 • 2. Kuran,İ.,Kut,H.A.: Ayak başparmağı dorsumunun fasya flebi ile onarımı. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara,1989.
 • 3. Kuran,İ.,Kuran,B.,Akansel,G.,Kut,H.: El bileği ve parmak eklemi hareketlerinin goniometrik ve radyografik ölçümlerinin karşılaştırılması. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara,1989.
 • 4. Yaman,S.,Kuran,İ.,Köremezli,A.: Yüz kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul,1990.
 • 5. Aydın,H.,Kuran,İ.,Alpay,U.: Meme bölgesi rekonstrüksiyonlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul,1990.
 • 6. Aydın,H.,Yaman,S.,Kuran,İ.: Baş boyun bölgesindeki deri kanserlerinde tedavi ve onarım yöntemleri. XII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1990. Poster.
 • 7. Aydın,H.,Kuran,İ.,Alpay,U.: Inverted nipple sadece estetik bir sorun mudur?. XXIX. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul,1991.
 • 8. Aydın,H.,Kuran,İ.: Doku genişletici kullanılarak tedavi edilen bir dev nevüs olgusu. XXIX. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul,1991.
 • 9. Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Aydın,H.: Tek taraflı dudak yarığına bağlı burun deformitelerinin açık, ters U tekniği ile düzeltilmesi. XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir.1991.
 • 10. Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Özcan,H.,Aydın,H.: 230 olguda buruna yönelik plastik cerrahi girişimlerinin değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir,1991.
 • 11. Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Keskin,N.,Aydın,H.: Elin yumuşak doku defektlerinde kayma yüzeyi sağlayan flepler. XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir,1991.
 • 12. Kuran,B.,Kuran,İ.,Boneval,F.: Digital sinir kesisi olan hastalarda duyu değerlendirmesi. XIII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Nevşehir,1991.
 • 13. Kuran,B.,Buluş,H.,Kuran,İ.,Alpay,U.,Boneval,F.: Bir olgu nedeniyle ekstansör tendon yaralanmalarında erken mobilizasyon. 2. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, İzmir,1991.
 • 14. Özsoy,Z.,Aydın,H.,Kuran,İ.,Keskin,N.: Konjenital anomalilere bağlı burun deformitelerinde açık rinoplasti ile aldığımız sonuçlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul,1992.
 • 15. Kuran,İ.,Özcan,H.,Özsoy,Z.,Aydın,H.: Açık rinoplasti tekniği ile burun ucuna yönelik girişimler. XIV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1992.
 • 16. Kuran,İ.,Özcan,H.,Aydın,H.: Slayt arşivlemesinde kullandığımız yöntem. XIV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1992.
 • 17. Alpay,U.,Yavaş,F.,Yaman,S.,Kuran,İ.,Baş,L.: Baş boyun defektlerinde doku genişleticilerin uygulanımı ve kozmetik sonuçlar. XV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul,1993.
 • 18. Yaman,S.,Yavaş,F.,Kuran,İ.,Arı,C.,Baş,L.: Parmak ucu defektlerinin onarım yöntemlerinin duyusal karşılaştırılması. XV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul,1993.
 • 19. Kuran,İ.,Özcan,H.,Ertem,B.,Baş,L.: Periferik sinir onarımında cerrahi teknik seçimi. XV. Ulusal Plastik Cerrrahi Kongresi, İstanbul,1993.
 • 20. Tatlıdede,S.,Özcan,H.,Kuran,İ.,Baş,L.: Sakral bası yarası zemininde gelişmiş squamöz hücreli kanser olgusu. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1994. Poster.
 • 21. Arı,C.,Kuran,İ.,Baş,L.: Kliniğimizde yeni uygulamaya konan acil el muayene formu. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1994. Poster.
 • 22. Özcan,H.,Kuran,İ.,Sakinsel,A.,Kuran,B.,Baş,L.: Fasiyal paralizide temporal kas transferleri. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1994.
 • 23. Kuran,İ.,Baş,L.,Tatlıdede,S.,Özcan,H.,Korkut,T.: Mikrovasküler girişim öncesi Renkli Doppler Ultrasonografi uygulamaları. XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Ankara,1994
 • 24. Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Borataç,Ü.,Özcan,H.,Baş,L.: Alt ekstremitede serbest flep uygulamalarımız ve RDU’nun yeri. I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul,1995.
 • 25. Kuran,İ.: Geniş ve asimetrik nazal piramidin double lateral osteotomi ile düzeltilmesi. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi kongresi, Kıbrıs,1995.
 • 26. Kuran,İ.,Usta,A.,Özcan,H.,Baş,L.: Dört farklı osteotom ile yapılan lateral osteotomilerin karşılaştırılması:Kadavra çalışması. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs,1995.
 • 27. Kuran.İ.,Sakinsel,A.,Turan,T.,Baş,L.: Ulnar arter defektli kontraktürün açılmasında flow through serbest flebi ile onarım. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs,1995. Poster.
 • 28. Borataç,Ü.,Sade,Ç.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.,Baş,L.: Sağlıklı gelişme çağındaki gençlerde jinekomasti sorunu. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs,1995.
 • 29. Arı,C.,Kuran,İ.,Turan,T.,Baş,L.: Meme dokusu yetersizliklerinde onarımlar. XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs,1995. Poster.
 • 30. Kuran,İ.: Açık rinoplasti tekniğinde kıkırdak greftlemeleri ile sütur organizasyonlarının karşılaştırılması. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa,1996.
 • 31. Özcan,H.,Kuran,İ.,Turan,T.,Baş,L.: Flep tabanındaki skarların flep yaşayabilirliğine etkisi. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa,1996.
 • 32. Gözü,A.,Sakinsel,A.,Kuran,İ.,Baş,L.:Mandibula defektlerinin sınıflandırma formu. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi.Bursa,1996. Poster.
 • 33. Arı,C.,Sadıkoğlu,B.,Borataç,Ü.,Kuran,İ.,Baş,L.: Tessier No:7 unilateral fasyal yarık, olgu sunumu. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa,1996. Poster.
 • 34. Kuran,İ.,Sadıkoğlu,Özcan,H.,Karasoy,A.,Baş,L.: Servikal kontraktürün süpercharge servikoskapular fleple onarımı. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996. Poster.
 • 35. Kuran,İ.,Özcan,H,Turan,T.,Baş,L.: Vertikal mammoplasti:Sınırlı skar dışındaki avantajları. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya,1997.
 • 36. Özçelik,D.,Turan,T.,Kuran,İ.,Baş,L.: Ekstravazasyona bağlı doku yaralanmalarına yaklaşım. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya,1997. Poster.
 • 37. Sade,Ç.,Kuran,İ.,Sakinsel,A.,Baş,L.: Skafoid nonunionunda vaskularize kemik flebi ile onarım. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya,1997. Poster.
 • 38. Sadıkoğlu,B.,Usta,A.,Kuran,İ.: Canalis mandibulae pozisyonu ve gidişinin radyografik görüntüleme ile değerlendirilmesi. V. Ulusal Anatomi Kongresi, 1999. Poster.
 • 39. Kuran,I.,Tatlıdede,S.,Turgut,G.,Özçelik,D.,Sadıkoğlu,B.: Göz kapağı çevresinde laser yardımıyla yapılan gençleştirici işlemler. Türk Plastik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu. Kartalkaya, 1999. Poster.
 • 40. Baş,L.,Kuran,İ,.Uğurlu,K.,Sade,Ç.,Karasoy,A.,Turan,T.: Orbital ve periorbital yaralanmalarda erken girişim, rijit fiksasyon ve greftlemeler. Türk Plastik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Kartalkaya,1999. Poster.
 • 41. Karasoy,A.,Kuran,İ.,Turan,T.,Hacıkerim,S.,Baş,L.: Diabetik sıçanlarda tam kalınlıklı deri defekti iyileşmesinde pentoksifilin kullanımının etkisi. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.
 • 42. Turgut,G.,Hüthüt,İ.,Kabukçuoğlu,F.,Uğurlu,K.,Kuran,İ.: Ayakta lokalize JHF olgularımız ve serbest fleple cerrahi tedavi. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1999.
 • 43. Turan,T.,Özçelik,D.,Kuran,İ.,Sadıkoğlu,B.,Baş,L.: Dört dikişli eversiyon: yeni bir mikrovasküler anastomoz tekniği. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1999.
 • 44. Sadıkoğlu,B.,Hacıkerim,S.,Turan,T.,Kuran,İ.,Baş,L.: Palatal fistülün “sandwich flap” tekniği ile onarımı: bir olgu sunumu. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası,1999. Poster.
 • 45. İleri,Ü.,Sezgin,S.A.,Karasoy,A.,Kuran,İ.,Baş,L.: Atipik büllöz hemorajik pyoderma gangrenosum. XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999. Poster.
 • 46. Karasoy,A.,Sakinsel,A.,İleri,Ü.,Kuran,İ.,Tatlıdede,S.,Baş,L.: 4 yıllık acil el yaralanmalarımız: 3000 olgu. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999. Poster.
 • 47. Kuran,İ.,Karasoy,A.,Turan,T.,Kurt,A.,İleri,Ü.,Baş,L.: Tek taraflı dudak yarığı onarımında burun içi mukozasına ilaveler ve erken kıkırdak mobilizasyonunun yararları. Plastik Cerrahi Kış Sempozyumu, Makedonya,2000.
 • 48. Kurt,A.,Turan,T.,Kuran,İ.,Tatlıdede,S.: Abdominal doku defektlerinin onarımında hzırlık aşamaları ve tedavi seçenekleri. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı. s:108,2000.
 • 49. Tatlıdede,S.,Özçelik,D.,Hacıkerim,S.,Atay,H.M.,Kuran,İ.,Baş,L.: Malign melanom ve epidermoid karsinom olgularında sentinel lenfadenektomi çalışması. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı. s:60,2000.
 • 50. Turan,T.,Özçelik,D.,Kuran,İ.,Sadıkoğlu,B.,Baş,L.: Dört dikişle eversiyon: Mikrovasküler anastomoz için kolay, hızlı ve güvenilir bir yöntem. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 2001.
 • 51. Turan,T.,Kuran,İ.: Hasta fotoğraflarının standardizasyonu ile rinoplastide ameliyat öncesi ve sonrası objektif değerlendirme. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:45,2001.
 • 52. Karasoy,A.,Karşıdağ,S.H.,Turan,T.,Kuran,İ.,Sungun,A.,Baş,L.: Diabetik ve normoglisemik sıçanlarda seconder yara iyileşmesinde lokal pentoksifilin ve/veya vazodilatatör (sodyum nitroprussid) kullanımı etkilerinin araştırılması. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:79,2001.
 • 53. Tatlıdede,S.,Karşıdağ,S.H.,Tosun,U.,Kabukçuoğlu,F.,Gül,M.,Kuran,İ.: Vinblastinin anastomoz iyileşmesine etkileri. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:78,2001.
 • 54. İleri,Ü.,Çakmak,E.,Kurt,A.,Sade,Ç.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Anastomoz komplikasyonu olarak gelişen bir A-V fistül olgusu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:186,2001.
 • 55. İleri,Ü.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.,Baş,L.: Hajdu-cheney sendromu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:186,2001.
 • 56. Hüthüt,İ.,Karşıdağ,S.H.,Yıldız,K.,Karasoy,A.,Kuran,İ.: Opponensplastide kullanılan farklı yöntemlerin değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:34,2001.
 • 57. Karşıdağ,S.H.,Tatlıdede,S.,Karasoy,A.,Kurt,A.,Kuran,İ.: Bilateral fasyal atrofi olgusu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:152,2001.
 • 58. İleri,Ü.,Karasoy,A.,Çakmak,E.,Tatlıdede,S.,Turan,T.,Kuran,İ.: Sıvı silikon enjeksiyonun geç dönem etkileri:olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:150,2001.
 • 59. Hüthüt,İ.,Uğurlu,K.,Tatlıdede,S.,Karşıdağ,S.H.,Karasoy,A.,Kuran,İ.: Rektus abdominis flebinin çok yönlü kullanımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:207,2001.
 • 60. İleri,Ü.,Uğurlu,K.,Çakmak,E.,Sade,Ç.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Nadir rastlanan konjenital anomali olgularımız. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:213,2001.
 • 61. Tatlıdede,S.,Baskın,D.,Karşıdağ,S.H.,Sade,Ç.,Tander,B.,Kuran,İ.: Labial fat-pad flebi (martius flebi) ile üretrovaginal defektlerde onarım. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:147,2001.
 • 62. Karşıdağ,S.H.,Karasoy,A.,Hüthüt,İ.,Egemen,O.,Yıldız,K.,Kuran,İ.: Major hemanjiom olgularımızın değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:114,2001.
 • 63. Karasoy,A.,Tatlıdede,S.,Karşıdağ,S.H.,Sade,Ç.,Kuran,İ.: Nadir bir diş çekimi komplikasyonu:üçüncü molar diş ile birlikte alveol fraktürü ve damak laserasyonu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Özet Kitabı. s:91,2001.
 • 64. Karasoy,A.,Özkaya,Ö.,Tatlıdede,S.,Uğurlu,K.,İleri,Ü.,Kuran,İ.: 11 yıllık malign melanoma deneyimimiz – 66 olgu. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 65. Karasoy,A.,Hüthüt,İ.,Tosun,U.,Uğurlu,K.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: İleri evre baş-boyun tümörlerimizin retrospektif analizi. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 66. Turgut,G.,Hüthüt,İ.,Egemen,O.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Modifiye schuchardt yöntemi ile alt dudak rekonstrüksiyonu. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 67. Karasoy,A.,İleri,Ü.,Özkaya,Ö.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Tedavide multidisipliner yaklaşım:retrospektif çalışma. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 68. İleri,Ü.,Karasoy,A.,Turan,T.,Kuran,İ.: Sırtta büyük boyutlu kitle-abse, hematom, TM?. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 69. Turgut,G.,Tosun,U.,Yıldız,K.,Gönen,E.,Tatlıdede,S.,Kuran,İ.: Unitransnazal non-absorbabl dikiş ile medial kantus rekonstrüksiyonu. 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 2002.
 • 70. H.Karşıdağ,S.,Karasoy,A.,Yıldız,K.,Kuran,İ.,Sungun,A.:Diyabetik sıçanlarda yara iyileşmesinde pentoksifilin ve/veya kollajen sentezine etkili vitaminlerin etkilerinin karşılaştırılması. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Samsun, 2003.
 • 71. Turgut,G.,Kiran,K.,Tatlıdede,S.,Gönen,E.,Kuran,İ.: Yüz defektlerinin epitez ile estetik restorasyonu. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Samsun, 2003.
 • 72. Tümerdem,B.,Kuran,İ.: Transdomal dikiş ve kartilaj greftlerinin tip projeksiyonu ve rotasyondaki etkisi. 26. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Özet Kitabı. s:96,2004.
 • 73. Kuran,İ.: Orta yüz ve üst yüz estetiği. 1. Uluslararası Anti-Aging Kongresi ve Fuarı Özet Kitabı, İstanbul, 2005.
 • 74. Kuran,İ.,Tümerdem,B.:Projeksiyon fazlalığı olan burun ucunda kullanılan dom divizyon teknikleri. 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. s:62,2005.
 • 75. Kuran,İ.,Uluğ,B.T.: Aşırı projekte burun ucunun küçültülmesinde yumuşak doku sorununun çözülmesi. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. s:279,2006.
 • 76. Kuran,İ.,Uluğ,B.T.: Alt blefaroplasti sonrası “lateral sclaral show” ve ektropiyon oluşumunun önlenmesi. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. s:138,2006.