kol-germe-ameliyati-sonrasi

Kol Germe Ameliyatı Sonrası İyileşme Dönemi

14 Ocak 2014

Kol germe ameliyatı çok sık uygulanan estetik cerrahi yöntemlerinden biri değildir. Bunun temel nedeni ise bu ameliyata bağlı oluşan izlerdir. İzler genellikle daha az dikkat çeken yerlere yerleştirilerek bu olumsuzluk azaltılmaya çalışılır ancak tamamen yok etmek mümkün değildir.

Kolda, karşımıza çıkan sorunlar genellikle 2 gurupta toplanır; yağlanma ve deri fazlalığı. Yağlanma, kilo fazlalığına bağlı olabileceği gibi, bazen zayıf kişilerde bile genetik nedenlerle kolda yağlanma dikkati çeker. Bu gibi durumlarda, liposuction yöntemi ile yağla kalınlaşmış kollar inceltilebilir. Deri elastikiyeti iyiyse ilave bir işlem gerekmez. Hafif düzeyde deri elastikiyeti kaybı varsa laser lipo deriyi sıkılaştırmakta faydalıdır.

Doğrudan deri fazlalığının olduğu durumlarda ise sadece liposuction faydadan çok zarar verir. Bu durumda, deriyi toparlayan cerrahi işlemler yapılmalıdır. Oluşacak izlerin genellikle koltuk altı veya kol iç arka bileşkesinde yer almasına çalışılır.

İz önceleri daha çok dikkati çeker, yaklaşık 1 yıl sonra ise daha silik olması beklenir. Ancak, kişinin yarası beklendiği gibi iyileşmiyorsa veya gerginlik aşırı düzeyde ise izin rahatsızlık verecek kadar dikkati çekmesi söz konusudur.