Thermage Radyo Dalgaları ile Ameliyatsız Yüz Gençleştirme Hakkında

Yüzde yaşlanma bulguları oluşan insanların genel beklentisi daha genç, dinlenmiş ve enerjik bir görünüme sahip olmaktır. Bunun için öncelikle basit ve ameliyatsız estetik yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu yöntemlerle sonuç alınamayacaksa bir sonraki aşama, cerrahi tekniklere başvurmaktır.

Son yıllarda ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemleri arasında öne çıkan ve Amerikan FDA kurumunca onaylanan yöntemlerin başında THERMAGE gelmektedir. Radyo dalgaları ile oluşan bir enerji kullanan bu sistemde, tek seansta yüze uygulanan atışlarla özellikle alt yüz ve boyun bölgesinde bir gerilme etkisi sağlanabilmektedir.

Bu uygulama genellikle 2 grup hastalarda yararlıdır. İlk grupta, henüz cerrahi uygulama gerektirmeyecek düzeyde hafif sorunları olanlarda bu teknikle iyi sonuçlar alınabiliyor. İkinci grup ise aslında cerrahi girişimlerden yararlanabilecekken bu uygulamalardan korkan kişilerden oluşuyor. Bu durumda Thermage, sorunları tam olarak çözemese de bir miktar fayda sağlıyabiliyor. Thermage uygulaması yapılan kişiler, isterlerse daha sonra cerrahi uygulamalar da yaptırabiliyorlar.

Thermage; dolgu, botox ve fraksiyone lazer gibi diğer ameliyatsız yöntemlerle kombine edilebilir. Thermage uygulaması sonrasında, gündelik hayatı engelleyecek durum olmaz. Uygulama sırasında oluşan hafif kızarıklık hızla geçer. Etki genellikle birkaç hafta sonra başlar, giderek gelişir ve 4. ayda maksimum düzeye ulaşır. Genellikle 2 yıl etkilidir ve tekrarlanabilir bir işlemdir.

Boyun Estetiğinde Kullanılan Yöntemler

Boyun estetiği çok geniş kapsamlı bir alandır. Çene altı yağlanmasından, boyundaki deride sarkma ve gevşemelere, mimiklerle oluşan kas bantlarına kadar birçok sorunu içine alır. Doğal olarak, birbirinden bu kadar farklı sorunların çözümü de aynı olamaz, birçok farklı tekniği içinde barındırır.

En sık karşılaşılan sorunlardan biri, gençlerde bile görülebilen çene altı yağ birikimidir. Çözümü de liposuction’dır. Deride, hafif bir gevşeme varsa laser lipo ile sıkılaşma sağlanabilir. Yağlanmaya, belirgin bir deri gevşekliği eşlik ediyorsa boyun germe işlemi ile kombine edilmesi gerekir. Bu daha kapsamlı bir işlemdir, tek başına yağ alma işlemi lokal anestezi altında yapılabilirken boyun germe işlemi çoğu zaman genel anestezi gerektirir.

Boyun çene açısının yetersiz olmasına, boyuna ait sorunlar kadar bazen çene ucunun yetersizliği de katkıda bulunur. Bu durumda, boyuna yapılacak işlemlerin yanısıra çene ucuna yağ enjeksiyonları veya çene ucu protezleri ilave edilerek çene-boyun açısı keskinleştirilebilir.

Boyunda kas bantları, özellikle bazı mimiklerde, öfke anlarında belirgin hatlar oluşturabilir. Bunlar, platisma denilen boyun kasına yapılacak cerrahi işlemlerle düzeltilebileceği gibi botox tedavisi ile geçici olarak da kırılabilirler. Tercih kişinin beklentileri ve bir estetik cerrahi girişime hazır olup olmamasına göre belirlenir.