Kulak Estetiğinin Duyma Sıkıntısına ya da Kulak Zarına Etkisi Olur mu?

Kulak estetiği, kulak sayvanının şeklini değiştirmek üzere kıkırdak üzerinde yapılan bir girişimdir. Kulak zarı veya kulağın işitme mekanizması ile ilgili ne olumlu ne de olumsuz bir durum yaratmaz.

Kulak estetiği bu nedenle kulak zarı veya işitmeyi etkilemez.

İlgili konu: Sarkık Kulaklar İçin Estetik Ameliyat Yöntemleri

Kulağın doğuştan az veya hiç gelişmediği doğumsal anomalilerde, bazen sorun sadece kulak sayvanında bazen kulak zarı ve iç kulakta da olabilir.

Bu durum kulak estetiğinden tamamen farklıdır ve ayrı ele alınır. Bu gruptaki hastalarda, bir yandan kulak sayvanının kaburga ve farklı dokularla yeniden onarımı sağlanırken diğer yandan işitme analizleri ile değerlendirme yapılır ve işitme restorasyonu için yapılabilecekler gözden geçirilir. İşitme restorasyonu oldukça zordur .

Revizyon Ameliyatlarında Masrafı Kim Karşılar?

Revizyon; bir ameliyatı takiben istenen sonuç tam olarak alınamamışsa (bkz: Burun revizyonu) düzeltme amacıyla yapılan girişimlerdir. Bu girişimler, çok küçük ve basit girişimler olabileceği gibi, uzun süren komplike işlemler de gerektirebilirler.

Hiçbir hasta bir estetik ameliyattan sonra yeniden bir girişim geçirmeyi arzu etmez, bu cerrah için de öyledir. Dolayısıyla, hasta ve cerrah için aslında sıra dışı bir durum söz konusudur.

İlgili konu: Estetik Ameliyatlar Klinikte mi Hastanede mi Yapılır?

Peki böyle bir durumda oluşacak masrafları kim karşılamalıdır?

Bu konuda, genellikle kabul gören uygulama şöyledir: Ortada hasta için de, doktor için de istenmeyen bir durum söz konusudur. Hasta başlangıçta planlamadığı ilave bir işleme maruz kalacak, cerrah ise ilave bir cerrahi (bazen cerrahi olmayan) bir işlem yapacaktır. Burada, cerrahın bir operator ücreti alması beklenmez ancak oluşacak hastane ve tıbbi malzeme masraflarını da hastanın ödemesi beklenir. Böylece, cerrah zamanını karşılıksız ayırarak, aslında böyle bir revizyonu onun da arzu etmediğini, ilk elde en iyi sonucu almak için çaba gösterdiğini gösterir. Cerrahın bir operator ücreti olmadan bu işlemi yapmasına karşın hasta da oluşacak hastane, anestezi ve tıbbi malzeme masraflarını karşılar.

Revizyon ameliyatlarının bir kısmı tartışmalı sayılabilecek ameliyatlardır. Beklenen ve hedeflenen sonuca büyük oranda ulaşılmışsa bile bazen hasta daha ileri bir sonuç arzusunda olabilir. Estetik ameliyatlarda bu doğal karşılansa bile bazen bu konuda sınır yoktur ve hep daha iyisi söz konusu olabilir.

Bu durumda, revizyon işlemi nereye kadar yapılmalıdır? Bu durumda, gerçekten önemli bir fark yaratılabilecekse revizyonun yapılması ve bu arada ciddi bir risk alınmıyor olması temel kriterlerdir.

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi ve Sonrasında Psikolojik Destek Gerekli midir?

Burun ameliyatlarının çoğunda, ameliyat öncesi veya sonrası özel bir psikolojik destek gerekmez. Hasta ameliyat konusunda kararlı, yapılacak işlemle ilgili bilgili ve burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci konusunda aydınlatılmışsa, sorunsuz bir dönem geçirir.

Ancak, ameliyat ve beklentileri konusunda kararsız, genellikle seçimleri ve vücuduyla ilgili değişimlere karşı çok hassas kişilerde durum farklıdır. Bu guruptakileri ilk görüşme sırasında anlamak aslında kolaydır. Hassasiyetlerini belirtir ve endişelerini sizinle paylaşırlar. Saç modellerindeki değişikliklere bile alışmalarının zor olduğunu ifade ederler.

İlgili konu: Burun Ameliyatından Sonra Hamilelik Riskli midir?

Plastik cerrah deneyimliyse, ameliyat sürecinde psikolojik destek gerektirecek kişileri farkeder ve onları bilgilendirir. Bu kişilerde, ameliyattan önce ikinci, hatta üçüncü görüşmelerin yapılması çok faydalıdır. Cerrahla hasta arasında iyi bir köprü kurulur ve sonrasında devam eder. Kişi önemsendiğini, hassas olduğu konuların bilindiğini hissetmelidir.

Rutin muayene ve görüşme trafiği içinde, destek gereken hastalar ameliyattan önce farkedilmezse bile, ameliyatttan sonra ve özellikle ilk haftalarda bu özellikleri ortaya çıkar. Sıkça doktoru arayıp sorular sorar ve iyileşme süreci içinde olmalarına karşın erken dönem şişliklerini ameliyatın sonucuymuş gibi kritize edebilirler. Çevrelerinden gelecek eleştirilere çok duyarlıdırlar. Bu kişilerle, kaliteli bir zaman ayırarak onları süreç konusunda bilgilendirmek yararlıdır. Yeterli olmadığı düşünülürse bu gruptaki hastalar psikolojik destek amacıyla psikoloğa yönlendirilmelidir.