Burun Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Burunda kaza veya tümör ameliyatları ile doku kayıpları oluştuğunda onarım yapmak mümkündür. Burun 3 boyutlu, kompleks bir anatomiye sahiptir. Burun onarımında bazı prensiplere uyulmazsa kötü sonuçlar çıkabilir. O nedenle estetik üniteler tanımlanmış ve onarımın bu estetik ünitelere uygun yapılması önerilmiştir.

Küçük doku kayıpları, burunun kendi üzerinden yapılan doku transferleri ile kolaylıkla sağlanabilir. Büyük doku kayıpları varsa, burun onarımlarında en iyi sonuçlar çevre dokulardan hazırlanan onarım yöntemleri ile sağlanır. Alın, yanak dokusu bunların başında gelir. Alında orta hattan hazırlanan dokular burnun büyük bölümünün onarımını sağlayabilir. Alında ise orta hatta oluşacak dikine bir kesi dikkati çeken bir iz bırakmaz.

İlgili konu: Estetikten Sonra Burun Ucu Düşer mi?

Belli bir yaşın üzerinde yanak derilerinde oluşan gevşeme ve sarkma da onarım için büyük kolaylıklar sağlar. Yanak dudak çizgisine paralel hazırlanan dokular burun kanatlarının onarımını sağlarken yanak dudak arasındaki doğal çizgiye saklanan iz de önemli bir estetik sorun yaratmamış olur.

Burun onarımları plastik cerrahinin tarihçesinde önemli bir yer tutan uygulamalardır. Eskiden kullanılan koldan doku nakilleri artık terk edilmiş, daha çok burun çevresindeki dokuların kullanıldığı teknikler tercih edilir olmuştur.

Bası Yarası Nedir? Engellenebilir mi, Nasıl Anlaşılır?

Vücuttaki dokuların uzun süre bası altında kalması o bölgede kan dolaşımını engelleyerek dokunun beslenmemesine ve buna bağlı olarak doku ölümüne yol açabilir. Buna tıp dilinde bası yarası adı verilir. Bası yaraları özellikle, uzun süre yatağa bağlı yaşayan yaşlılar, kronik hastalıklar veya vücudun bazı bölgelerinin hissedilemediği felçlilerde görülür. Kişi duyu kaybına uğramışsa, aynı pozisyonda uzun süre kaldığında o bölgede beslenme sorunu ile oluşan ağrıyı farketmez ve basıyı ortadan kaldıramaz. Bu kısır döngü, yaranın büyümesine yol açar.

Bası yarası nasıl engellenir? Bası yarası oluşması ihtimali olan kişilerde, basıya uğrayan alanların sık kontrol edilmesi, hastanın pozisyonunun sık sık değiştirilmesi ile basının azaltılması, yara oluşmuşsa bakımının hemen başlatılması yapılması gereken en önemli konulardır.

İlgili konu: Yara ve Ameliyat İzleri İçin Estetik Ameliyat Ne Zaman Yapılabilir?

Basıya uğrayan bölgede önce kızarıklık olur. Daha sonra soyulma ve dokuda sulanma eşlik eder. İlerleyen dönemlerde yara oluşur, en üst tabakada siyah bir katman ve altında bir buzdağı gibi geniş bir yaraya rastlanabilir.

Bası yaralarında önlem almak, yara oluştuktan sonra basıyı tedavi etmekten çok daha doğrudur. Yara oluşması beklenen kişilerde, basıya uğrayan alanla ilgili önlemler almak, basıyı ortadan kaldırmak, özel yataklar veya yastıklar kullanmak doğru yaklaşım olacaktır

Estetik Cerrahide Doku Genişletme Nedir?

Doku genişletme tekniği, yaralanmalar ile doku kayıplarına yol açan tümör ameliyatları veya benzeri durumlarda, doku kaybının yakınındaki bölgelere özel olarak hazırlanmış bazı balonlar yerleştirip onları şişirerek dokuları genişletme esasına dayalı bir tekniktir.

İşin esası, gebe kadınların karnının çocuğun büyümesi ile genişlemesi ve bu sayede karın derisinin genişlemesine benzetilebilir. Doku elastikiyeti derinin genişlemesine izin verir ve elde edilen fazla deri eksik alanın kapatılmasında kullanılır.

Bu prensipler daha çok onarım cerrahisinde kullanılmaktadır. Estetik cerrahide özellikle memenin yeniden oluşturulmasında ve saçsız alanlarının saçlı deriyle kaplanmasında doku genişleticiler kullanılarak işlemler yapılabilmektedir.

İlgili konu: Meme Onarımında Brava (Doku Genişletme) ve Yağ Enjeksionu Kullanımı

Memenin kanser nedeniyle alındığı durumlarda, meme yerine yerleştirtirilen doku genişletici balonlar yavaş yavaş şişirilerek göğüs duvarındaki deri bir meme protezini içine alacak kadar genişletilir. Genişletme işlemi bittikten sonra birkaç ay beklenerek derinin yeni durumuna alışması sağlanır. Bunu izleyen dönemde yapılan ikinci bir ameliyatla balon çıkarılarak kalıcı protez konulur.

Aynı prensipler, kel alanların çevresindeki saçlı deri altına balon konularak genişletilmesi ve elde edilen fazla derinin saçsız alanın çıkarılarak yerine kullanılması şeklinde de kullanılabilir.

Doku genişletme teknikleri, plastik cerrahide doku elde etmek için kullanılan yararlı bir tekniktir.