doktor hasta ilişkisi

Türk Plastik Cerrahların Gelirlerinin Amerika’dakilerle Kıyaslanması

04 Ocak 2017

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan istatistikler, meslek gruplarının gelişiminin yanı sıra gelirlerini göstermesi açısından da önemli.

2016 raporları, plastik cerrahların gelirlerinin diğer branşlardaki doktorlar arasında orta düzeyde olduğunu gösteriyor. Gelir artış oranlarına bakıldığında Plastik Cerrahi %1 ile en alt sıralarda. Plastik Cerrahlar arasında en iyi geliri elde edenlerin çalışma koşullarına bakıldığında ise farklı branşlardan çok sayıda grup çalışması yapılan ofislerde görev alanların ilk sırada olduğu, bunu özel sağlık kuruluşlarında çalışanların izlediği ortaya çıkmıştır.

Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, erkek Plastik cerrahların kadın plastik cerrahlardan daha çok kazandığı görülmüş. Kendi kendinin patronu olanlarla, başkalarının patronajı altında çalışanlara bakıldığında anlamlı bir fark görülmemiştir.

İlgili konu: Burun Estetiği Ameliyatında Doktor Seçimi

Plastik cerrahlara, aldıkları ücretlerden tatmin olup olmadıkları sorulduğunda, yaklaşık %50 oranında bir memnuniyet görülmüş.

Yıllar içinde mesleğinden memnun olanların oranı giderek düşmüş ve tekrar seçme hakkı olsa tıp ve plastik cerrahlığı seçecek olanların oranı %30’a inmiş.

Bu oranların, Türk Plastik Cerrahları için de aşağı yukarı benzer olduğu söylenebilir. Tıp ve özellikle cerrahi branşlar giderek daha zor tercih edilen meslekler olma özelliğine ulaşıyor. Eğitimin uzunluğu, zorluğu ve yıpratıcılığı, sağlık politikalarında doktor aleyhine gelişmeler, hep birlikte doktor ve plastik cerrahlar arsında mesleki tatmini azaltan konular. İleride, tekrar özendirici gelişmelerle mesleğe ilginin artması beklenebilir.