meme-estetigi-doktor-secimi

Meme Büyütme Ameliyatlarında Doğru Boyuta Karar Vermek

18 Ocak 2017

Meme büyütme ameliyatı temelinde memenin boyutunun arttırıldığı bir ameliyattır. Ne kadar büyütülecektir? Hasta ne büyüklükte bir meme istemektedir? Sadece hastanın beklentisine göre mi karar verilecektir? Sınırlar var mıdır? Boyut konusunda ortak bir dil nasıl belirlenebilir?

Bu konuları inceleyen literatüre bakıldığında yapılan çalışmalar, doğru boyuta karar vermek kadar, hastanın vücut ve doku özelliklerinin de bilinmesinin ve protezin yerleştirileceği yerin durumunun da çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Burada vurgulanan konu; hastanın doku ve meme özellikleri gözetilerek uygun boyuta karar verildiğinde ileride karşılaşılabilecek sorunların daha az olduğudur. Buna karşın, doku özellikleri göz önünde bulundurulmadan sadece hasta veya doktorun tercihlerinin göz önünde tutulduğu durumlarda, başlangıçta sonuç daha tatmin edici olsa bile ileride rastlanabilecek komplikasyonların arttığına şahit oluyoruz.

İlgili konu: Meme Büyütme Ameliyatı Sonrasında İz Kalır mı?

Meme büyütme için başvuran hastanın beklentileri şüphesiz çok önemlidir. Daha büyük, dolgun, üst kutupta belirgin bir artış istenebilir. Cerrahın görevi, bu beklentilerin nereye kadar sağlıklı karşılanabileceğini belirlemek ve bunu izah edebilmektir.

Meme büyütme ameliyatlarında, doku özelliklerini hesaplamalara dahil eden boyut kararları, daha sağlıklı ve komplikasyonlardan uzak sonuç almak için tercih edilen yöntemlerdir.