estetik-silikon-meme-patlar-mi

Meme Protezleri ve Large Cell Lenfoma İlişkili mi?

19 Ocak 2017

Silikon içerikli meme protezleri 1960’lardan beri meme büyütme amaçlı kullanılıyor. 1990’lı yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri’nde, silikon içerikli meme protezlerinin yaratabileceği sorunlarla ilgili yeterli araştırmaların tamamlanmadığı iddiası ile FDA, silikon meme protezlerinin kullanımını durdurdu. 1990-2000 arasında sadece tuzlu su ile dolu protezlerin kullanımına izin verildi ve bu süre içinde yapılan çalışmalarla, silikon protezlerin vücuda zararı olmadığı açıklanarak kullanımına tekrar izin verildi.

Günümüzde, silikon meme protezi olan kişilerle olmayan kişiler kıyaslandığında hastalık ve kanser görülme sıklıkları arasında bir fark görülmemektedir. Yapılan çalışmalar meme kanseri ve hastalıklar arasında doğrudan bir ilişki ortaya koymamaktadır.

İlgili konu: Meme Ameliyatında Kullanılan Silikon, Kanser Yapar mı?

Son zamanlarda, dünyanın bir çok yerinde silikon meme protezi olan toplam 150 kişide Large Cell Lenfoma rapor edilince, bilim adamları bununla silikon meme protezleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaya başladılar.

Günümüze kadar silikon meme protezlerinin lenfomaya yol açabileceğine dair bir bulguya rastlanılmadı. Yapılan çalışmalar, silikondan ziyade meme protezlerinin bazılarının yüzey yapısının çevre dokuda oluşturabileceği kronik travmanın buna yol açıp açamayacağına yönelmiş durumda ve bazı iri dokulu yüzeye sahip protezlerin kullanımının tercih edilmemesi yönünde öneri gerekip gerekmediği araştırılmakta.

Özetlemek gerekirse, dün olduğu gibi bugün de meme protezlerinin kullanımını sınırlayacak bir durum söz konusu değil. Bilim yine de her konuda şüpheci yaklaşımını insanların yararına sürdürüyor ve sürdürecek.