meme-kanseri-protez-onarimi

Kadınların Meme Kanseri Sonrası Onarım Seçenekleri Arasında Tercihleri

31 Ocak 2017

Meme kanseri kadın sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Erken tanıdaki ilerlemeler ve kadınların bu konudaki farkındalığının artması ile meme kanseri tedavi edilebilir, meme de onarılabilir olmuştur. Bu da, meme kanserine yakalanan kadınların hem sağlıklarını koruyabilmelerine, hem de meme biçiminde kabul edilebilir sonuçlar almalarına yol açmıştır.

Meme kanseri tedavisi sırasında yapılan meme onarımı teknikleri ana hatları açısından ikiye ayrılır. Birinci grupta çıkarılan meme yerine silikon meme protezlerinin uygulanması, ikinci grupta ise memenin karın veya sırttan hazırlanan dokular ile onarımı yer alır.

İlgili konu: Kanser Sonrasında Meme Onarımında Dermal Matrix Kullanımı

Protezler ile onarım, nispeten hızlı bir ameliyat ve iyileşme süreci sağlarken, vücuttan hazırlanan dokular ile meme onarımı daha uzun ameliyat süreleri gerektirir ve ameliyat sonrası iyileşme süreci daha yavaştır. Buna karşın, protezlerle onarımda, ileride revizyon ameliyatları denilen ilave girişim oranları daha yüksek, vücudun dokuları ile onarımda ise daha azdır.

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar; kadınlara tercih hakkı verildiğinde, meme kanseri sonrası onarım için protezle onarımları daha çok tercih ettiklerinı ortaya koymuştur. Bu eğilimin her geçen yıl daha da çok arttığı söylenebilir. Erken tanının artması ve meme kanseri sırasında derinin korunabilmesi, meme protezleri ile onarımları daha başarılı kılmakta ve tercih edilmelerine yol açmaktadır.