plastik-cerrahi-estetik-ameliyat-nedir

Plastik Cerrahi (Estetik Ameliyat) Nedir?

26 Ekim 2013

Plastik eski Yunanca şekil verme anlamına gelen bir terimdir. Plastik cerrahi, hem doğumsal hem de kaza sonucu oluşmuş şekil problemlerinin düzeltilmesi, eksik veya deforme organların yeniden oluşturulması üzerine yoğunlaşmış bir tıp dalıdır.

Estetik cerrahi (estetik ameliyat) ise bu dalın olgunlaşmış bir uygulama alanıdır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlaşmış kişilerin eğitim sürecine baktığımızda, Tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra bir Anadal Uzmanlığı olarak TUS ile girilebilen bir eğitim sürecinden söz ediyoruz.

Uzmanlık eğitiminin süresi toplamda 5 yıl. Temel Plastik Cerrahi konularının, yara ve bakımının, dudak damak yarığı olmak üzere birçok doğumsal anomalinin tedavilerinin yanı sıra el, yüz ve vücut yaralanmaları, kanser sonrası kaybolan uzuvların yeniden onarımı gibi oldukça geniş kapsamlı bir spektrumda eğitim alınıyor.

Estetik Cerrahi bunların üzerine inşa edilen bir üst yapı aslında. Temelinde plastik ve rekonstrüktif cerrahinin temel taşları yer almazsa olgunlaşmak neredeyse imkansız.

Türkiye’deki Plastik Cerrahlar, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından temsil edilirler. Bu dernek, Türk Tabipleri Birliğine kayıtlı ve Plastik Cerrahları temsil eden tek resmi dernek olarak işlev görüyor. 700 civarında üyesi mevcut. Hem rekonstrüktif hem de estetik alanında çok sayıda çalışma grupları ile yıllık kongre, sempozyum, kurs ve bölge toplantıları organize ederek sürekli eğitim sağlıyor. Bu alanda yeni çıkan ürün ve uygulamalar ile ilgili en objektif bilgi ve deneyimi aktarabilmek için Uluslararası Dernekler ve Kuruluşlarla bağlantı halinde ve bu kuruluşlarda resmi temsilcileri var.