genç doktor

Gençler Daha Az Kazansalar da Doktor Olmaktan Mutlular!

24 Eylül 2019

Doktorların branşları, kazançları ve mesleki tatminleri ile ilgili birçok çalışma yayınlanıyor.

Ülkemizde, ağırlaşan çalışma koşullarına rağmen genç hekimler meslek seçimlerinden dolayı mutlu olduklarını belirtiyorlar. Bunu destekleyen istatistiki çalışmalar olmamakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Genç doktorların, daha eski doktorlara kıyasla daha az kazandıklarını ve daha çok borçlu olduklarını gösteren çalışma, bu olumsuzluklara rağmen genç hekimlerin meslek seçimlerinden memnun olduklarını ortaya koydu.

İlgili konu: Estetik Ameliyat Öncesi Doğru Doktor Nasıl Seçilir?

Türkiye’de de doktorların en büyük sorunu olan uzun çalışma saatleri Amerikalı doktorların da en çok şikayet ettiği konuların başında geliyordu. Zor hastaların tedavisi, yasal düzenlemelerin zorluğu dikkat çeken şikayetlerdendi. Genç doktorların teknolojiye yatkınlığı ise dikkat çekiciydi. Teknoloji kullanmada zorluk genel olarak %15’i bulurken gençlerde bu oran %10 civarındaydı.

En çok dikkati çeken konu ise doktorların her geçen yıl idari işlerle ilgili harcadıkları zamanın artması ve bunun yarattığı zorluklardı. Doktorlar arasında tükenmişlik sendromu, depresyon gibi konulara bakıldığında idari işlerin artan yükünün önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.