sigara deri kanseri

Sigara İçenlerde Deri Kanseri İçin Yapılan Cerrahiler Sonrasında Daha Çok Komplikasyona Rastlanıyor

17 Eylül 2019

Bu sonuç, sigara içenler dahil olmak üzere kimseyi şaşırtmamıştır. Bugüne dek sigaranın yaraların iyileşmesi üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili birçok çalışma yapıldı.

Araştırmada, deri kanserlerinin tedavisinde kullanılan ve Mohs tekniği olarak adlandırılan bir tedavi görmüş 1000 hasta incelenmiş. 128’i aktif olarak sigara içen ve 385’i ise daha önceden sigara içip bırakmış olan kişilerle, sigara içmeyen kişiler kıyaslandığında sonuçlar ileri derecede anlamlı bulunmuş. Aktif sigara içenlerde, içmeyenlere kıyasla 9 kat daha fazla infeksiyon, hematom, kanama ve doku ölümü gibi komplikasyonlara rastlanmış. Sigarayı bırakmış kişilerde, içmeyenlere kıyasla bu oran 3 katı olarak bulunmuş.

İlgili konu: Sigara İçenler Liposuction Yaptırabilir mi?

Yara iyileşmesi üzerine sigaranın olumsuz etkilerini biliyoruz. Bu çalışma bize farklı ne sunmuştur diye bakılacak olursa; deri yaması, flep gibi ameliyatlarda da sigaranın olumsuz etkilerini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Sigaranın küçük damarlar üzerine olumsuz etkisi, deri iyileşmesinde rastlanılan sorunların temelini oluşturur.

Sigara içenlerin şanslı olduğu taraf, sigarayı bırakacak olurlarsa damarlar ve bağışıklık sistemi üzerindeki bazı olumsuz etkilerin düzelebileceği gerçeğidir. Deri kanseri için tedavi olacak hastaların bu gerçeği göz önünde bulundurmalarında yarar vardır. Ne kadar çok veya uzun zamandır sigara içtiğinizden bağımsız olarak, sigarayı bırakmanız bu tür tedavilerin yolunda gitmesi açısından önemli bir çabadır ve az ya da çok yarar sağlayacaktır.