meme-buyutme-ameliyati-silikon

Meme Büyütme Ameliyatında Kullanılan Silikon Çeşitleri

08 Aralık 2013

Meme protezleri hem kanser sonrası alınan göğüsün yeniden yapılması, hem de sadece estetik cerrahi amacıyla memenin büyütülmesi ve şekillendirilmesinde kullanılan ürünlerdir. Doğum sonrası memede oluşan deformitelerin bir kısmının giderilmesinde de bize yardımcı olmaktadır.

Kullanılan silikonun medikal silikon özellikleri taşıması, üretim aşamasında önceden belirlenmiş kalite standartlarına sahip olması şarttır. Bu konuda endüstri, yoğun çalışmalarına devam etmekte, daha iyi ürünlerin sağlanabilmesi ve mevcut ürünlerin sağladığı sonuçların irdelenmesi için kayıt ve takip mekanizmaları kurulmakta, elde edilen sonuçlar kongre ve sempozyumlarda tartışılmaktadır.

Son yıllarda, protezlerin hem kılıfları hem de içerikleri ile ilgili önemli yeniliklerden söz edilebilir. Bunların başında protezlerin içinde kullanılan silikon maddesinin yoğunluğu arttırılarak verilen biçimi koruyan silikonlar imal edilmiştir. Bunlar anatomik biçimli olarak adlandırılmaktadır, üst bölümü alt bölümüne kıyasla daha az içeriğe sahip, farklı biçimlerdeki bu protezler, ameliyat öncesi hastaya uygun protez seçeneklerinin belirlenmesinde zenginlik sağlamıştır.