cene-ucu-torpuleme

Çene Törpületme ve Çene Estetiği Hakkında

25 Mart 2014

Çenenin büyük olması durumu, özellikle kadınlarda, yarattığı sert ifade ile bir sorun olarak görülebilir. Eğer alt çene tümüyle büyük ve diş kapanımını etkiliyorsa ortodontik tedavi ve sonrasında çeneyi olduğu gibi küçülterek geriye alan ortognatik ameliyatlar yapılır.

Çene kayması gibi durumların olmadığı, sadece çene ucunun büyük olduğu ve diş kapanımının düzgün olduğu durumlarda, çene ucunun küçültülmesi için yapılabilecek cerrahi girişimler vardır. Bunları iki gruba ayırabiliriz. Ağız içi veya çene altında yapılacak bir kesi ile çene ucunun doğrudan törpülenmesi sınırlı da olsa bir küçülme sağlar.

İlgili konu: Kimler Dudak Estetiği Yaptırmalı?

Daha belirgin bir çene ucu küçültülmesi gerekiyorsa yapılacak çene estetiği işlemi biraz daha komplike bir cerrahidir. Ağız içi veya çene altından yapılacak bir kesi ile çene ucu kemiği ortaya konur. Ucu korunarak kemiğin arasından bir segment çıkarılır ve kemik kısaltılmış haliyle yeniden tespit edilir.

Cerrahi uygulamalardan doğru olanın seçilmesi ve elde edilecek sonucu değerlendirmek için alçı kalıplar veya bilgisayar eşliğinde simülasyon çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmaların sonucunda kullanılacak tekniğe karar verilir.