estetik-ameliyat-kararsizlik

Estetik Ameliyatta Kararsızlığı Yenmek

29 Nisan 2014

Bir insanın yüzü veya vücudunda bir değişiklik yaratacak girişimleri önce düşünmeye başlaması, sonra da bunları gerçekleştirmek için adımlar atması önemli bir zihinsel hazırlık gerektirir. Bu süreç, kimileri için daha kolay ve hızlı olurken, bazı kişiler için gerçekten içinden çıkılamaz hale gelebilmektedir.

Bu sürecin kolaylaştırılmasında ya da doğru bilgilerle kişinin karar verme sürecine yardım edilmesinde, estetik ameliyat doktorunun önceki tecrübelerinden yola çıkarak ve bu konudaki bilgilerini kullanarak oynadığı rol yadsınamaz. İletişimin, sağlıklı bir görüş alışverişinin buradaki önemi, en az yapılacak cerrahi (veya cerrahi olmayan) girişimin detayları kadar önemlidir.

Estetik ameliyatlarda, karar süreci gerçekten hafife alınamayacak önemdedir. Kişinin önce kendisine, ne yapmak istediğini sorması, daha sonra bu süreçle ilgili bilgilenmesi, son olarak da kendini hazır hissettiği anda karar alarak uygulamaya geçmesi beklenir.

Plastik cerrah ise tüm aşamalarda, kendisine estetik bir işlem için başvuran hastanın doğru bilgilenip bilgilenmediğini, yeterince hazır hale gelip gelmediğini ve uygulama konusunda kararlılığını anlamaya çalışmalı ve bu sürecin daha kolay geçmesine yardımcı olmalıdır.