sigorta-estetik-ameliyat

Sağlık Sigortaları Estetik Ameliyatları Karşılar mı?

24 Ağustos 2014

Birçok devletin sağlık politikaları şekillendirilirken, öncelik koruyucu sağlık politikalarına verilir. Burada amaçlanan, toplumun sağlık bilincini yüksek tutarak, hastalıklar oluşmadan önlem alabilmek ve daha sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum yapısına ulaşabilmektir. Bu hedefe tümüyle ulaşabilmek imkansızdır, tedavi edici sağlık hizmetleri kaçınılmazdır ve bireylere sunulmak zorundadır.

Çağımızda, ülkelerin sağlık politikalarını ve bütçelerini zorlayan en önemli konu, ileri yaşta olan bireylerin artması ve ileri yaştaki bireylerin sağlık harcamaları, tedavi seçenekleri ve ilerleyen teknolojilerle giderek artmasıdır. Daha önce söz konusu olmayan, yapay diz protezleri, kalp ameliyat seçeneklerinin arması vb. örnekler, sağlık maliyetlerini arttırmaktadır.

İlgili konu: Burun Estetiğinde Son Trendler ve Gelişmeler (2014)

Yukarıda sayılan nedenler, devletin sağlık politikalarını belirlerken estetik ameliyat ve işlemleri güvence altına almaması sonucunu doğurmuştur. Doğası gereği, estetik ameliyat ve işlemler, kişinin tercihine kalmış olan, zorunlu olmayan ve bir tıbbi sorunu gidermekten çok kişinin kendi beden algısı üzerine dayanan işlemlerdir.

Estetik ameliyatların devlet güvencesi ile yapılması, kolay kolay hiçbir ülkenin üstlenemeyeceği bir bütçe yükü yaratır. O nedenle, genelde tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de estetik ameliyatlar sağlık sigortaları kapsamında değildir. Burada, tümüyle estetik ameliyatlar ile, bazı hastalıklar, doğumsal anomaliler, kazalar ve kanser tedavisi sonrası yapılması gereken zorunlu rekonstrüktif işlemleri birbirine karıştırmamak gerekir. İkinci grupta sayılan işlemler, sigorta kapsamında yapılabilen işlemlerdir.