bariatrik cerrahi kadınlarda seks

Bariatrik Cerrahi, Kadınlarda Seksüel Fonksiyonları İyileştirir mi?

05 Şubat 2019

Brezilya’da yapılan bir araştırma, ileri düzeyde obez kadınlarda seksüel fonksiyonların bariatrik cerrahiden sonra iyileştiğini ortaya koydu. Barroso ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 62 farklı kadın incelendi ve ameliyat öncesi ve sonrası seksüel fonksiyonları değerlendirildi.

Yaş ortalaması 36 olan kadınlarda, seksüel fonksiyon skorları bariatrik cerrahi sonrası yüzde 20 oranında daha iyi bulundu. “Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi” adı verilen bir puanlama sistemi üzerinden bakıldığında, kadınların yüzde 16’sı cinsel istek artışı, yüzde 25’i uyarılmada artış, yüzde 17’si daha iyi ıslanma, yüzde 29’u orgazm artışı, yüzde 33’ü tatminde iyileşme ve son olarak yüzde 8’i ise ağrıda azalma olduğunu belirtti.

İlgili konu: Kilolu Hastalar İçin Bariatrik Cerrahi Öneriyor muyum?

Bu çalışmayı değerlendiren merkezler, sonuçlara katıldıklarını ve seksüel fonksiyonlardaki iyileşmenin en çok bariatrik cerrahiden sonraki ilk yıl içinde görüldüğünü belirttiler.

Florida’dan Dr.Peraglia, çalışmada ortaya konulan iyileşmenin birçok faktöre bağlı olduğunu belirterek, fiziksel ve anatomik iyileşmeler dışında, mental ve psikolojik durumdaki iyileşmenin ve kronik bazı hastalıklarda düzelmenin hep birlikte seksüel fonksiyonlara etkisi olduğunu belirtti.

Bazı araştırmacılar bariatrik cerrahinin genel olarak faydalarının tartışılmasının daha doğru olduğunu, bazı hastalarda ise seksüel fonksiyonlarda en başından itibaren bir sorun olmadığını vurguladılar.