meme-silikon-kanser

Meme Ameliyatında Kullanılan Silikon, Kanser Yapar mı?

21 Ağustos 2014

1960’lardan beri meme büyütme ameliyatlarında altın standart, silikon protezlerin kullanılmasıdır. O günden bugüne kadar meme protezlerinde kabaca 3 jenerasyondan bahsedilebilir: Zaman içinde, hem protezlerin silikon içeriği, hem de onları içinde tutan zarfın yapısı ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

İçerik ve kılıftaki değişiklikler, protezin biçimi ve sertliğinde değişikliklere yol açmakla birlikte, temel maddede bir değişiklik yoktur ve bu temel madde silikondur. Kullanılmaya başladığından beri, silikon maddesi, sadece estetik cerrahi alanında değil, tıbbın diğer alanlarında da güvenle kullanılmaktadır. Vücutla etkileşimi iyi, biyolojik olarak temiz, kimyasal olarak zararsız bir maddedir. Nadiren, vücut tarafından yabancı algılanarak çevresinde kapsül dediğimiz bir zarla kaplanabilir.

İlgili konu: Meme Ameliyatı Sonrasında Silikonda Sertlik Hissetmek

Memede kanser oluşumuna, silikonun ne pozitif ne de negatif yönde bir etkisi yoktur. Ne kanser oluşumuna yol açar, ne de oluşacak bir kanseri engeller. Aynı yörelerde, silikon yapılmış ve yapılmamış kadınları kıyaslayan çalışmalarda, meme kanseri görülme oranı aynı bulunmuştur.

Burada, önemli olan, silikonu olan bir kadında meme kanseri oluşursa bunun tespit edilmesi ile ilgili bir sorun olup olmayacağıdır. Radyolojik incelemelerdeki gelişmeler ve radyoloji uzmanlarının artan deneyimleri, silikonu olan kadınların meme incelemesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ortaya koymaktadır.

Özetle, meme ameliyatlarında kullanılan silikon meme kanserine yol açmadığı gibi, memede oluşacak bir kanserin teşhisinin konulmasına da engel değildir.