Gıdı ne zaman sarkar?

Gıdı Neden ve Ne Zaman Sarkar?

28 Şubat 2015

Boyun bölgesinde şekil bozulukları, yağlanma ya da deride gevşemeyle kendini gösteren sorunlar hiç de nadir değildir. Bazen çok küçük yaş gruplarındaki kişilerde bile çene altındaki yağlanmaya bağlı boyun şikayetleri görülebilir. Kişinin boyun yapısının kısa olması, çene ucunun küçük olması ya da genetik nedenlerle çok kilolu olunmasa da bu bölgenin yağlı olması, boyun ve gıdı olarak adlandırılan bölgede bir görüntü deformitesine yol açabilir.

Gıdıdaki yağlanma dışında yaş ilerledikçe bu bölgedeki sarkmalar ve gevşemeler kaçınılmazdır. Kişiden kişiye değişmekle ve genetik özelliklere bağlı olmakla birlikte, genellikle boyun bölgesindeki gevşeme ve sarkma kırklı, ellili yaşlarda başlar.

İlgili konu: Yüz Gençleştirme

Bunun istisnası çok genç yaşlarda bile görülebilen, aşırı bir kilo alımını takiben hızlı bir kilo verilmesiyle, boyun bölgesinde ortaya çıkan sarkmalar ve gevşemelerdir. Özellikle obezitenin önemli bir sağlık problemi olduğu son yıllarda, çok genç yaşlarda bile olsa 30, 40 kiloyu bulan zayıflamalar sonrasında yirmili, otuzlu yaşlarda bile boyun bölgesinde sarkma ve gevşemeyle karşılaşılabilinir.

Bazı kişilerde çene ucunun ileri derecede küçük ve geri yerleşimli olması da, o kişilerde sarkık bir gıdı sorunu oluşmasına yol açabilir. Bu gibi kişilerde, doğrudan boyunu ve gıdıyı gerecek yöntemler yerine, çene ucunun şekillendirilmesi ve büyütülmesi hedeflenebilir.

Gıdı bölgesinde eğer bir gevşeme ve sarkma oluşmuşsa aynı zamanda deri altındaki platisma adını verdiğimiz kasın da hareketleri, gücü ve etkinliğini incelemek yerinde olur. Bazen bu kasta oluşan ayrışmalar yada yırtılmalar boyundaki deformitenin daha da belirgin olmasına yol açabilir. Bu kasların orta hatta, birbirine yaklaştırılması ya da kulak önünden, kulak altından yapılacak birtakım işlemlerle platisma dediğimiz boyun kasının dışarıya doğru askılanması daha keskin bir çene, boyun ilişkisi oluşmasına yardımcı olabilir.