doktor hasta ilişkisi

Vectra ve Estetik Cerrahideki Yeri

22 Aralık 2016

Vectra, plastik cerrahi alanındaki uygulamalarımıza, özellikle burun estetiği, meme estetiği, yüz estetiği ve vücut estetiğinde planlama aşamasında önemli katkı sağlayan yüksek teknolojili bir alettir.

Üzerine çok sayıda yüksek pikselli dijital kameralar monte edilmiş bir çerçevede, belli prensiplerle elde edilen görüntülerin bir yazılım ile 3 boyutlu görüntülere dönüştürülmesi sistemin esasıdır. Elde edilen bu görüntüler üzerinde, çok sayıda analiz yapmak ve bu analizlerle , yapılacak işlemler üzerinde fikir geliştirmek, elde edilebilecek sonuçlarla ilgili yeni görüntüler yaratarak hastanın tercihlerini anlamaya çalışmak, plastik cerrahlarla hastanın konsültasyon sürecine önemli katkılar sağlamıştır.

İlgili konu: Estetik Ameliyat Öncesi Doğru Doktor Nasıl Seçilir?

Vectra; aslında ilaç endüstrisinde kullanılan gelişmiş bir teknolojinin plastik cerrahiye uyarlanması ile oluşmuştur. Oluşturduğu görüntüler çok ayrıntılıdır. Ama asıl önemli konu bu görüntüler üzerinde sağlayabildiği ölçümler ve analizlerdir. Birkaç dakika içinde, tek tek hesaplanması saatler alacak kadar çok ölçüm, oran ve değeri bize verebilmektedir. Göğüs tabanı, burun uzunluğu ve açıları bu değerler arasındadır.

Vectranın bize sağladığı imkanlar, ameliyat planlaması, karşılıklı iletişim ve hizmet kalitesi açısından uygulamalarımızı bir üst seviyeye taşımış, modern teknolojiyi en geniş anlamıyla günlük pratiğimize sokmuştur.