tıpta kayıt tutma

Tıpta Kayıt Tutma Neden Gerekli?

23 Temmuz 2017

Tıp fakültelerinde tanı koyma ve tedavi için verilen eğitimin yanı sıra tıbbi kayıt teknikleri öğretilir ve önemi vurgulanır. Dijital teknolojinin sağladığı kolaylıklar, tıpta kayıt tutmayı kolaylaştırmakla kalmamış, aynı zamanda zenginleştirmiştir.

Özellikle plastik cerrahi alanında tanı ve tedavi aşamalarında, yazılı kayıtların yanı sıra, aynı anda fotoğraf çekmek, gerekiyorsa video kayıtları ile tanı ve tedavi aşamasının tüm kayıtlarını saklamak mümkündür.

Bu durum birçok açıdan önemli yararlar sağlar. Öncelikle tanı ve tedavinin tüm aşamaları dökümante edilmiş olur. Bu bilgiler, geç dönemde kişinin tekrar değerlendirilmesinde kullanılabilir, yeni bir girişim gerektiğinde yönlendirici olabilir. Örneğin bir meme protezi kullanılmışsa protezin özellikleri, hangi teknikle yerleştirildiği, varsa ameliyata dair detayların not edilmesi yapılacak yeni bir işlem için kolaylaştırıcı bilgiler sağlar.

İlgili haber: Estetik Ameliyat Öncesi Doğru Doktor Nasıl Seçilir?

Doktorların öğrencilerini yetiştirmek ve kendi aralarında, kongre ve toplantılar ile bilgi alışverişi yapmaları sırasında ellerindeki dökümanlardan yararlanmaları, kitap ve dergi yazıları için bu bilgileri gözden geçirmeleri mesleklerinin vazgeçilmez yönlerinden biridir.

Yeni nesil akıllı telefonlar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video kayıtları yapabilmektedir. Bunların internet ortamında transferi ile anında başka bir uzmana danışmak mümkün olabilmektedir. Uzakta yaşayana bir hastanın son durumunu bu şekilde görerek değerlendirmek, gerekirse uzaktan konsültasyon yapmak bile artık mümkündür.