meme protezi lenfoma ilişkisi

Meme Protezleri ile Nadir Bir Lenf Kanserinin İlişkisi

19 Mart 2018

Son zamanlarda Hollanda’da yapılan bir çalışma, meme protezi olan kadınlarda “Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma” oluşumuna daha çok rastlandığını ortaya koydu.

Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Non-Hodgkin lenfomaların bir cinsi olup, yaşlı erişkinleri ve özellikle erkekleri etkileyen bir rahatsızlıkken, son yıllarda kadınlarda daha çok rastlanması ile birlikte protezlerle bir ilişkisi olup olmadığına dair dikkatleri çekti.

Hollanda’da yapılan çalışmada, 1990-2016 yılları arasında memede rastlanan Non-Hodgkin lenfoma kayıtlarına bakıldığında, eklenen ve Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma olan 43 hastanın 32’sinde meme protezi olduğu görüldü.

İlgili konu: Silikon Meme Protezleri ve Nadir Rastlanan Lenfomaların İlişkisi

Bu istatistik, meme protezi olan kadınlarda anaplastic büyük hücreli lenfoma görülme olasılığının 400 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Daha gerçekçi bir istatistikle bakıldığında ise, riskin daha düşük olduğu görüldü; 75 yaşında, protezi olan 7000 kadında 1 kişide bu tip bir kansere yakalanma olasılığı var.

Bu nedenle, meme protezi konulacak kişilere, büyük bir risk olmasa da bu bilginin verilmesi gereği ortaya çıktı.

Memelerinde şişme veya ele gelen kitle farkeden protezli kadınların doktora başvurmalarını söylemek mümkün.

Yapılan istatistikler, bu durumun görüldüğü hastalardaki protezlerin ağırlıklı olarak makrotextüred (büyük partiküllü pürtüklü yüzeye sahip protezler) olduğunu ortaya koydu.

Ciddi bir tehlikeden söz edemesek de ve şimdiye kadar görülen sayılar az olsa da, bu konuyla ilişkili olarak meme protezi konulacak hastalarda detaylı bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur.