meme-kanseri-diger-meme-alinmali-mi

Silikon Meme Protezleri ve Nadir Rastlanan Lenfomaların İlişkisi

03 Ocak 2016

Silikon meme protezleri 1960’lardan beri milyonlarca kadında kullanıldı. 1990’larda FDA’nin bir dönem için silikonun güvenliği ile ilgili bekleme dönemi dışında güvenle kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Silikon protez teknolojileri daha iyi ve sağlıklı protez standartları yönünde gelişirken önemli bir gelişme ise kullanılan protezlerin dış kabuklarında pürtüklü bir yüzeyin yaratılması oldu. Bu yüzeyin protezin çevre dokuya yapışarak bütünleşmesi hedeflendi ve sonuçlar birçok açıdan yüz güldürdü.

Ancak son yıllarda, çok sayıda olmasa da dünyada silikon meme protezi olan kadınlarda toplam 170 kişide nadir görülen bir Lenfoma (lenf kanseri) görüldü. Dünyadaki toplam meme protezi olan milyonlarca kadına kıyasla bu sayı bir alarm oluşturmaktan uzak olsa da, bilim adamları bu gelişmenin protezlerle ilişkisine odaklanmış durumda. Öncelikle, bu lenfomanın davranışı normal lenfomalardan çok daha yavaş ve protezle çevresini saran kapsülün çıkarılması büyük oranda tedaviyi sağlıyor.

İlgili konu: Meme Ameliyatı Sonrasında Göğüs Silikonu Yumuşama Süresi

Genellikle, memede şişme, silikon çevresinde sıvı birikmesi ile ortaya çıkan bu durumda tanı, sıvının patolojik incelenmesi ile anlaşılıyor. Tedavide henüz bir fikir birliği olmasa da silikon ve çevresindeki kapsülün çıkarılması şart.

Bu konu henüz silikon meme büyütme için başvuranlara verilen bilgi formları içinde yer almasa da, nadir de olsa böyle bir duruma dünya literatüründe rastlanıldığı yönünde bilgi verilmesinin doğru olacağı yönünde, Amerikan Plastik Cerrahi derneği görüş bildirmiş durumda.

Önümüzdeki aylarda bu konuda daha net bilgilerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Silikon protezleri örten pürtüklü yüzeylerin doku üzerinde kronik bir tahriş yaratarak bu sonucu doğurma ihtimali üzerine çalışmalar mevcut.