meme küçültme dikleştirme teknikleri

Meme Küçültme ve Dikleştirmede Farklı Teknikler Kullanmak Gerekir mi?

14 Ağustos 2018

Meme küçültme ve meme dikleştirme teknikleri, hastanın değerlendirilmesi sonrasında karar verilecek bir husustur. Hastanın yaşı, memesinin durumu, deri ve yumuşak doku özellikleri, büyüklük ve sarkmanın şiddeti ve hastanın beklentilerine göre uygun bir teknik seçmek gerekir.

Genç hastalarda, meme başı ile meme dokusundaki süt kanallarının ilişkisi korunmaya çalışılmalı ve hastanın süt verme potansiyeli korunmaya çalışılmalıdır. Doğurganlık yaşını tamamlamış hastalarda bu konu önemli olmayabilir.

İlgili konu: Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrasında Yaşanabilecekler

Yağlı ve gevşek memelerde derideki değişiklikleri düzeltecek, deriyi de toparlayan cerrahi teknikler seçilir ve bunlar genellikle daha uzun izlere yol açar. Meme dokusu ve elastikiyeti iyi olan hastalarda, uzun izlerden kaçınılarak meme dokusunu daha çok şekillendiren teknikler tercih edilir. Bunlar genç hastalar için daha uygun olabilir.

Son olarak, kullanılan teknik ve memenin yapısına göre değişmekle birlikte meme dikleştirme ile küçültme ameliyatları ortalama 2-4 saat süren ameliyatlardır.