Kriyoablasyon (Dondurarak) Tedavi

Kriyoablasyon (Dondurarak) Tedavi: Meme Kanserine Alternatif Tedavi

11 Aralık 2018

Bir araştırma merkezinde yapılan yeni bir çalışma, erken evrede yakalanan meme kanserlerinde, cerrahi tedavi uygulanmadan, radyolojik olarak tümörün yerinin saptanması ve dondurulması (Kriyoablasyon) şeklinde bir tedavi yönteminin etkin olabileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten bilim adamı Dr. Tomkovich, sonuçların beklentisinin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Bu gelişmenin arkasında, özellikle görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerin büyük payı olduğunu belirtmek gerekir. Giderek daha küçük kanserli dokuların farkedilebilmesi sayesinde alternatif tedavi yöntemleri gündeme gelmiştir ve kriyoablasyon bu tedavi seçeneklerinden bir olmuştur.

İlgili konu: Meme Kanseri Olanlarda Diğer Meme Alınmalı mı?

60 kadında yapılan ve hormon reseptörleri pozitif olan, tümor çapı 1,5 cm’den küçük olan kanserlerde, ultrason eşliğinde yapılan girişimle, tümörlerin çevresinde bir buz küresi oluşturularak tedavi uygulanmış.

Hiçbir yan etkiye rastlanmadan %100 iyileşme sağlanması üzerine, Kriyoablasyon yani dondurarak tedavi küçük tümörlerde cerrahi yerine bir tedavi alternatifi olarak kabul görmüş.