diyet içecekler ve inme damar hastalıkları

Dikkat: Diyet İçecekleri İnmeye Yol Açabilir!

11 Mart 2019

Yapılan bir araştırmada, tatlandırıcı kullanılan içeceklerin daha çok inme ve koroner damar hastalıklarına yol açtığı, özellikle kadınlar açısından ölümcül hastalıklarla bağlantısı olduğu ortaya kondu.

82 bin gönüllü kadınla yapılan çalışmada, günde 2 veya daha çok tadlandırıcı içeren içecek kullanan kadınlarla, haftada 1 veya daha az tüketen kadınlar arasında yapılan incelemede, günde 2 veya da çok diyet içecek tüketenlerin yüzde 23 daha çok ölümcül olan ve olmayan inme riskine sahip olduğu görüldü. Asıl önemli bilgi ise, yüksek düzeyde diyet içeceği kullananlarda küçük damar tıkanmalarına %81 oranında daha çok rastlanması oldu.

İlgili konu: Aralıklı Açlık ve Düşük Kalorili Diyet

Daha önce 4400 kişiyle yapılan bir diğer çalışmada, aşırı miktarda tatlandırıcı kullananlarda, demans ve damar sorunlarına daha çok rastlanıldığı gösterilmişti.

Bu bulgularla paralellik göstermeyen çalışmalar da mevcuttur. Farklı yaş gurupları ve şişmanlık ölçütlerinin alındığı bazı çalışmalar çelişkili bazı sonular ortaya koysa da, tüm çalışmalar değerlendirildiğinde diyet içeceklerinin aşırı tüketiminin inme ve küçük damar hastalıklarına yol açtığını iddia etmek yanlış olmaz.