estetik-ameliyat-anestezi

Estetik Ameliyat İçin Kullanılan Anestezi Yöntemleri

14 Ağustos 2014

Estetik ameliyat kavramı çok geniş bir spektrumu içerir. Saç ekiminden, liposakşına, meme estetiğinden, burun ameliyatlarına, çok farklı ameliyatları içeren genel başlığa estetik ameliyatlar denir.

Estetik ameliyatlarda hasta güvenliği çok temel bir konudur. Hasta güvenliğinin en temel konusu da anestezi güvenliğidir. Modern anestezide kullanılan teknikler ve cihazlardaki ilerlemeler ile oldukça güvenli bir noktaya ulaşmıştır.

İlgili konu: Estetik Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Kullanımı

Anestezi teknikleri arasında, en basit uygulama lokal anestezidir. Lokal anestezi, işlemin yapılacağı bölgenin yapılan bir enjeksiyon ile uyuşturulmasıdır. Kişi, uygulama sırasında tamamen uyanıktır. Sadece, işlemin yapıldığı bölge uyuşuktur ve acı hissedilmez. Kullanılan ilacın etkinliğine göre uygulama yapılan alan birkaç saat uyuşuk kalır ve sonrasında düzelir.

Bir diğer anestezi tekniği, sedasyon ve lokal anestezidir. Bu teknikte, uuşturulacak bölgeye ilaç enjekte edilmeden önce bazı ilaçlarla, kişinin yarı uykulu olması sağlanır ve bölge ondan sonra uyuşturulur. Uyku hali işlemin bitmesinden sonra da bir süre devam edebilir. Aynı gün araç kullanmak koordinasyon güçlüğü nedeniyle doğru olmaz.

Estetik ameliyatların büyük bölümü genel anestezi altında gerçekleştirilir. Kişi, tam bir uyku halindedir. Solunumu anestezi cihazının kontrolü altındadır. İşlem boyunca ağrı duyulmaz ve bir şey hatırlanmaz. İşlem biter bitmez, bazı ilaçlarla anestezi hali sonlandırılır ve hasta uyandırılır. İşlem sonrası, uykulu durum bir süre devam eder. Kişi aynı gün taburcu olsa bile, koordinasyon ve dikkat gerektiren işler ilk 24-48 saat boyunca yapılmamalıdır.

Modern tıpta en çok ilerleyen alanlardan birisi de anestezi olmuştur. Kişinin güvenliği en üst düzeyde sağlanır. İstatistiklere bakıldığında, ileri derecede riskli olan kişilerde uygulanan anestezileri dahil etseniz bile, yapılan onca ameliyat ve müdehaleye rağmen, anesteziye bağlı sorun yaşama olasılığı çok düşüktür.