thermage-yuz-genclestirme

Yüz ve Boyunda Botoks Kullanımı ile İlgili Yenilikler

17 Şubat 2016

Botox özellikle, göz çevresi ve alındaki kırışıklıkların giderilmesiyle ilgili kullanımıyla estetikte büyük devrim yapmış bir nörotoksindir. Bu bölgedeki yararlarıyla zaman içinde endikasyonları artmış ve kendine başka kullanım alanları yaratabilmiştir. Yüz ve boyun bölgesinde botoxun kullanımı ile ilgili yenilikler şunlardır:

– Tavşan çizgileri, burun üzerinde mimikle oluşan ve tavşan çizgisi olarak adlandırılan eğimli çizgiler botoxla giderilebilir.

– Dudak çevresi çizgileri; sigara veya barkod çizgileri olarak da adlandırılan çizgiler tamamen yok edilemese de botox uygulaması ile azaltılabilir. HA kombinasyonu bu çizgilerin giderilmesine daha fazla katkı sağlar.

İlgili konu: Botoksun Etkisi Ne Kadar Sürer, Tekrar Ne Zaman Yapılmalı?

– Dudak köşesinden çeneye doğru uzanan kıvrım; Marionette hattı, bu kıvrım botox enjeksiyonu ile yumuşatılabilir.

– Yanaklarda ince çizgiler; sulandırılmış ve düşük doz botox ve bunun HA ile kombinasyonu ince yanak çizgilerinin azaltılmasında yararlıdır.

– Boyunda kas plileri ve çizgiler; Platisma kası boyunda yer alan ince ve geniş bir kastır. Bu kasın liflerinin ayrışarak belirli noktalarda yoğunlaşması, boyunda kas plileri ve çizgilere yol açar. Botox bunları kırarak daha genç bir boyun görüntüsü oluşmasına ve çene yüz geçişinin daha iyi olmasına yardımcı olur.