meme büyütme ameliyatlarında memenin şekli

Meme Büyütme Ameliyatlarında Memenin Şekli ve Boyutu

22 Mart 2016

Meme büyütme ameliyatları sadece hastanın istediği büyüklükte bir meme protezinin göğse doldurulacağı bir uygulama değildir. Meme büyütme ameliyatlarında göğsün yapısı ve ölçümleri ile birlikte deri ve kasın yapısı ve özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Memeye yerleştirilecek silikon protezin en önemli boyutu taban genişliğidir. Taban genişliği göğse uygun olmayan bir protezin kullanılması, ayağınıza büyük veya küçük bir ayakkabı giyilmesine benzetilebilir, her ikisi de olumsuz sonuç verir. Tabanı aynı ama diğer boyutları (yükseklik ve öne çıkıklık) farklı protezler mevcuttur ve bunlardan uygun olan seçilerek istenilen sonuç sağlanmaya çalışılır.

İlgili konu: Meme Protezleri Arasındaki Farklar, Hangisi Daha İyi?

Meme büyütme ameliyatlarında memenin şekli ve büyüklüğüne karar verirken kararlarımızı oluşturmaya yarayan önemli bir yardımcı araç 3D Vectra uygulamasıdır. Üzerine yerleştirilmiş 6 yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinesi ile aynı anda çekim yaparak bunları 3 boyutlu resimlere dönüştüren bu sistemde hem ölçme ve analiz yapılabilmekte hem de seçilecek protezlerle elde edilebilecek sonuç simule edilebilmektedir.

Bu tekniği uygulamaya başladıktan sonra meme protezi seçiminin kolaylaştığı ve hastaların sonuçla ilgili beğenilerinin arttığını söyleyebilirim. Simulasyonlar gerçek sonuçlara oldukça yakın görüntüler ortaya koymakta bu da karar verme sürecini kolaylaştırmaktadır.