alkol ve kanser

Karışıklığa Yer Yok: Alkol 7 Ayrı Kanserin Sorumlusu

01 Şubat 2017

Tıpta neden sonuç ilişkisi her zaman güçlü kanıtlara sahip değildir. Zaman içinde bazı hastalıklara yol açtığına inanılan nedenlerin değiştiğine rastlanır.

Ancak, alkol konusunda büyük bir kafa karışıklığına yer yok. Yapılan çalışmalar, alkolün 7 ayrı kanser için etken olduğuna dair güçlü kanıtlar ortaya koymaktadır. Bunlar sırasıyla ağız, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve meme kanserleridir.

İlgili konu: Estetik Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Kullanımı

Bu aşağı yukarı bilinen bir konu iken neden yeniden gündeme getirilmektedir? Bunun en önemli nedeni, elde edilen yeni verilerin, bu konudaki kanıtları arttırdığını ve alkolün kansere yol açabileceği yönündeki görüşlerin şüpheyle karşılanmaktan çok artık kesine yakın bir güçte vurgulanması gereğidir.

Burada, aslında gelinmesi gereken nokta, sigaranın yol açtığı sorunlar gibi alkolün yol açtığı sorunların açık ve net bir dille söylenebilmesi ve bu yönde toplumu bilgilendirecek uyarıların yapılabilmesidir.