meme-kanseri-protez-onarimi

Meme Kanseri Sonrası Yaşam: Meme Onarımları

27 Eylül 2016

Meme kanseri ile mücadelede kadın için mastektomi (memenin alınması) fiziksel bir travma olduğu kadar duygusal da bir travmadır aynı zamanda. Ancak birçok çalışma, meme kanseri nedeniyle göğüs alınırken aynı anda meme onarımı yapılmasının hem güvenli, hem de meme kanseri tedavisine zarar vermeden uygulanabildiğini ortaya koymuştur. Ek olarak, psikolojik olarak kadının beden algısı ve özgüvenine önemli bir katkı da sağlamaktadır.

Memenin alınması kadında ciddi bir kayıp ve vücudunun tamlığı ile ilgili eksiklik hissi yaratmaktadır. Meme onarımları bu eksiklik hissini azaltarak psikolojik iyileşme sürecine önemli katkılar sağlar.

İlgili konu: Meme Kanseri Olanlarda Diğer Meme Alınmalı mı?

Aynı anda meme onarımı güvenlidir, komplikasyon oranları düşüktür. En önemlisi, kanser tedavisini geciktirmez, engellemez. Aynı anda meme onarımının en önemli avantajı, meme derisinin korunmasıyla daha iyi estetik sonuçlar alınabilmesidir.

Meme onarımına karar verildiğinde, genellikle 2 tip operasyon söz konusudur. İlki meme protezlerinin kullanılması, diğeri de vücuttan doku kullanılarak meme yapılması. Bu kararın verilmesi cerrah ve hastanın işbirliği ile olur. Protezle onarım genellikle daha basit ve hızlı, dokularla onarım biraz daha zahmetlidir. Ancak, her iki onarım yöntemi için uygun durumlar vardır ve bunlar cerrahla tartışılarak karar verilir.