meme protezleri ve lenfoma

Meme Protezine Bağlı Lenfomalar ve Protezin Yüzey Yapısı ile Risk İlişkisi

09 Ekim 2017

Meme büyütme ameliyatları bilindiği üzere silikon meme protezleri ile yapılmakta.

Son yıllarda ise protezin yüzeyini kaplamak için kullanılan sistemler çok tartışılmaya başlandı. Bunun nedeni, çok büyük bir sayıda ve oranda olmasa bile meme protezlerinin yol açtığı bir tür lenfomanın saptanmasıydı. Yapılan çalışmalar bu durumun protezin yüzeyinde yapılan ve protezi pürtüklü hale getiren uygulamalara bağlı olabileceğini ortaya koydu.

İlgili konu: Silikon Meme Protezleri ve Nadir Rastlanan Lenfomaların İlişkisi

Son çalışma, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı kapsayan bir çalışmaydı. Bu çalışmada, 2007-2016 yılları arasında saptanan ve meme protezine bağlı lenfoma tanısı konulan 55 hasta incelendi. Hastaların ortalama yaşı 47, protezle geçirdikleri yıl sayısı 7 idi. Bu grupta kitle ve metastazlara bağlı 4 ölüm bildirildi.

İlginç bir nokta, saptanan olguların hepsinde pürtüklü yüzeyli protezler kullanılmıştı. Protezler incelendiğinde, yüksek oranda pürtüklü yüzeyi olan protezlerin bu soruna daha çok yol açtığı görüldü. Piyasada mevcut protezler kıyaslandığında, yüksek oranda pürtüğe sahip olan protezlerde lenfoma oranı düşük oranda pürtüğe sahip olanlara kıyasla 10 kat fazlaydı.

Bu konudaki çalışmalar derinleştikçe, gerek plastik cerrahlar gerekse endüstri, hastalarımız için en emniyetli olanı seçecek ve geliştireceklerdir. Bu süre zarfında, göğsünde tekrarlayan şişliği olanlar, doktor kontrollerini ve ultrason muayenelerini ihmal etmemelidirler.