robotik cerrahi

Robotik Cerrahi Meme Kanserinde Kullanılabilir mi?

11 Mart 2019

Hızla gelişen teknoloji, cerrahi uygulamalarda kolaylık sağlayan ve hastanın güvenliğini arttıran birçok uygulamayı yaygınlaştırdı. Bunların başında ise önemli ve büyük ameliyatlarda kullanılan robotik cerrahi geliyor. Özellikle prostat kanserlerinde çığır açan bu uygulama, cerrahi işlemin komplikasyonlarını azaltmış ve giderek yaygınlık kazanmıştır.

Prostat cerrahisinde robot uygulamasının başarılı olmasıyla, birçok başka kanser ameliyatında robot kullanılması konusunda arayışlar başlamıştır. Bunlardan biri de meme kanseri tedavisi olmuştur. Meme kanserinde robot kullanımı uygulamalarına ait örnekler dünyanın dört bir yanından rapor edilmeye başlanmıştır. Ancak son günlerde FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Otoritesi) bir uyarı yayınlayarak, henüz meme kanserlerinin cerrahi tedavisinde robot uygulamalarını onaylamadığını belirtmiştir.

İlgili konu: Meme Kanseri Olanlarda Diğer Meme Alınmalı mı?

Bu noktada -henüz kanıtları olmasa da- robotik cerrahinin küçük bir kesi ile işlemlerin yapılabilmesine izin vermesi nedeniyle, pazarlama açısından büyük bir avantaj sağlasa da, meme kanserinde dokunun tam olarak ve parçalanmadan çıkarılabilmesine izin verip veremeyeceği konusunda eksik kalabileceği korkusu mevcuttur. O nedenle FDA, robotla yapılan meme kanseri ameliyatlarında, ilk 30 gün içinde oluşan komplikasyonların klasik yöntemlerle kıyaslanması dışında, uzun vadeli tümörün tekrar etmesi vb. sorunlar açısından da incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Her yeni uygulama mükemmel sonuçlar vermeyebilir. Robotik cerrahinin meme kanserinde kullanılması konusunda sabırlı olmak gerekmektedir.