estetik-ameliyat-sonrasi-yara-izi

Estetik Cerrahide Doku Genişletme Nedir?

04 Eylül 2016

Doku genişletme tekniği, yaralanmalar ile doku kayıplarına yol açan tümör ameliyatları veya benzeri durumlarda, doku kaybının yakınındaki bölgelere özel olarak hazırlanmış bazı balonlar yerleştirip onları şişirerek dokuları genişletme esasına dayalı bir tekniktir.

İşin esası, gebe kadınların karnının çocuğun büyümesi ile genişlemesi ve bu sayede karın derisinin genişlemesine benzetilebilir. Doku elastikiyeti derinin genişlemesine izin verir ve elde edilen fazla deri eksik alanın kapatılmasında kullanılır.

Bu prensipler daha çok onarım cerrahisinde kullanılmaktadır. Estetik cerrahide özellikle memenin yeniden oluşturulmasında ve saçsız alanlarının saçlı deriyle kaplanmasında doku genişleticiler kullanılarak işlemler yapılabilmektedir.

İlgili konu: Meme Onarımında Brava (Doku Genişletme) ve Yağ Enjeksionu Kullanımı

Memenin kanser nedeniyle alındığı durumlarda, meme yerine yerleştirtirilen doku genişletici balonlar yavaş yavaş şişirilerek göğüs duvarındaki deri bir meme protezini içine alacak kadar genişletilir. Genişletme işlemi bittikten sonra birkaç ay beklenerek derinin yeni durumuna alışması sağlanır. Bunu izleyen dönemde yapılan ikinci bir ameliyatla balon çıkarılarak kalıcı protez konulur.

Aynı prensipler, kel alanların çevresindeki saçlı deri altına balon konularak genişletilmesi ve elde edilen fazla derinin saçsız alanın çıkarılarak yerine kullanılması şeklinde de kullanılabilir.

Doku genişletme teknikleri, plastik cerrahide doku elde etmek için kullanılan yararlı bir tekniktir.