meme-kucultme-ameliyati-yara-izi

Meme Protezinin Biçimi Ne Kadar Önemli?

22 Ağustos 2017

Meme büyütme ameliyatı için başvuranlarla görüşmemiz sırasında, üzerinde uzun uzun konuştuğumuz bir konu, meme protezlerinin şekli, profilidir.

Meme protezinden söz ederken; protezin eni, hacmi ve projeksiyonu gibi parametreleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Ancak, projeksiyon ile profil aynı şeyler değildir. Projeksiyon; protezin önden arkaya doğru, en çıkıntılı bölümünde ölçtüğümüz mesafedir. Profil ise daha geniş bir kapsama alanına sahiptir. Düz yüzeyli, pürtüklü, damla şeklinde, yuvarlak, çok farklı çeşitli protezler arasında, profil bir ayıraç olarak kullanılmaktadır.

İlgili konu: Meme Protezleri Arasındaki Farklar, Hangisi Daha İyi?

Yüksek profilli bir protezden söz ederken dar ve öne doğru daha çıkıntılı, düşük profilli bir protezden söz ederken ise daha geniş ve alçak bir protezden söz edilir.

Projeksiyon ve profiling karıştırılması, hasta ile doktor arasındaki iletişimi zorlaştırabilir. Profilin, genel olarak protezin tipini belirlediğini, projeksiyonun ise protezin önden arkaya çapını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Özetlemek gerekirse, yüksek profilde bir protezden söz ediyorsak, protezin projeksiyonunun taban genişliğinden fazla olduğunu anlıyoruz. Buna karşın yüksek projeksiyonu olan bir protezin taban genişliği farklı olabilir, geniş bir tabana sahip de olabilir.

Hastaya ait birçok özellik, protezin tipiyle ilgili seçimlerimizi etkiler. Protezi tanımlayan tabirleri anlamak bu seçimin yapılmasında kolaylaştırıcı olabilir.