meme onarımı

Meme Alındıktan Sonra Kullanılan Protezler: Radyoterapi Sonuçları Etkiliyor

16 Ocak 2017

Meme kanserinin tanısı kolaylaştı, erken tanı arttı. Bunlar meme derisinin korunarak memenin alınmasına ve aynı anda silikon protezlerle memenin yeniden yapılabilmesine imkan sağladı.

Son yıllarda kanser veya koruyucu nedenlerle memenin alındığı ve aynı anda onarımın yapıldığı olguların sayısı çok arttı. Radyoterapideki ilerlemeler ile daha ileri evrelerde bile bu onarım tercihinin uygulanması da arttı. Ancak erken dönemde sonuçlar iyi olsa da radyoterapi uygulanan olgularda uzun sürede sertleşme, kapsül oluşumu oranları arttı ve şekil bozuklukları gelişti.

Bunu nedenlerini incelediğimizde radyoterapinin damar yapısına ve deri dolaşımına olumsuz etkileri olduğunu ve oluşan doku sertleşmesinin komplikasyonlara yol açtığını görebiliyoruz.

İlgili konu: Meme Estetiğinde Kullanılan Silikon Patlar mı?

Bu durum, radyoterapi görecek hastalarda protez ile onarım yapılmaması anlamına gelmemektedir. Sadece bu durumda görülebilecek sorunların daha çok ve yapılması gereken ilave işlemlerin artma olasılığına karşın bir hatırlatmadır.

Buradan yola çıkarak, radyoterapi görecek kişilerde protezle onarım yerinde doğrudan daha komplike cerrahi işlemlere geçilmesine gerek olmasa da, bu hastalarda revizyon olarak adlandırdığımız ilave işlem veya yeniden onarım teknikleri konusunda hastaların bilgilendirilmesi gerekmektedir.