mastektomi meme ameliyatı

Mastektomi (Memenin Alınması) Sonrasında Onarımın Geciktirilmesi

03 Ağustos 2017

Meme kanseri nedeniyle memenin alınmasını takiben silikon meme protezleri ile meme onarımı sık yapılan bir uygulamadır.

Ancak, bazı durumlarda, bu onarımı memenin alındığı sırada yapmak yerine daha sonra planlamak ve uygulamak daha doğru olabilir. İleri derecede şişman, sigara içen, şeker hastalığı olan veya ilave kanser tedavisi gerekebilecek hastalarda onarımı daha ileri bir tarihe ertelemek doğru olur.

İlgili konu: Meme Kanserinde Meme Onarımı ve Radyoterapinin Etkileri

Bu olumsuz ve riskli durumlar dışında bile, aynı anda meme onarımlarında, yara sorunlarıyla karşılaşmak, daha sonra düzeltici ilave işlemlere gerek duymak ve aynı anda onarım nedeniyle ilave kanser tedavilerinin bir miktar geciktirilmesi söz konusudur.

Modern yaklaşım, hastaya meme yokluğunu hissettirmeden, memenin alındığı sırada, meme onarımının yapılması yönündedir. Bu çoğunlukla iyi sonuç veren, başarılı bir uygulamadır. Ancak, yukarıda sözü edilen durumlarda, komplikasyon oranlarının geç dönemdeki onarımlara kıyasla daha yüksek olabileceğini de unutmamak gerekir. Hastanın ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi ve kararın ona bırakılması yerinde olacaktır.