poliuretan protez

Meme Büyütmede Poliüretan Protezlerin Özellikleri

05 Kasım 2018

Meme büyütme ameliyatlarında silikon kullanımı, altın bir standart olarak uzun yıllardır yerini almıştır ve zaman zaman kullanılan soya yağı gibi başka dolgu maddelerine büyük bir üstünlük sağlamıştır. İçeriği silikon olmakla birlikte, dış yüzeyin kaplanmasında pürtüklü silikona kıyasla poliüretan kaplanması bazı durumlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Daha önce başarısız olmuş meme büyütme ameliyatları, meme dikleştirme ve büyütme ameliyatlarının tekrarlanması sırasında tekrar sarkmanın azaltılması, ileri düzeyde kapsül oluşmuş hastaların revizyonunda, poliüretan kaplı implantlar çok başarılı sonuçlar vermiştir.

İlgili konu: Meme Protezleri Arasındaki Farklar, Hangisi Daha İyi?

Poliüretan kaplı protezlerin sağladığı yumuşaklık ve doğallık dikkat çekicidir. Bu protezlerde kapsül gelişme oranları çok düşüktür. Ameliyat sırasında, protezin konulduğu yerde durması, çevre dokuyla erken ve yoğun bir şekilde bütünleşmesi, protezin yer değiştirme ihtimalini azaltmaktadır.

Bu özellikleri nedeniyle poliüretan kaplı protezler, meme kanseri nedeniyle memesi alınan hastalarda, meme onarımı yaparken tercih edilebilen protezler haline gelmektedir.